Uroczystość z okazji 125-tej rocznicy powstania szkoły
w Borowiu

      19 maja 2012 roku w Zespole Oświatowym w Borowiu odbyła się uroczystość związana z obchodami 125-tej rocznicy powstania szkoły w Borowiu. Obchody rozpoczęła msza Św. celebrowana przez proboszcza parafii w Borowiu ks. kanonika Stanisława Staręgę i ks. Radosława Osipacza. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Zespołu Oświatowego w Borowiu.

       Pani Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego powitała przybyłych na uroczystość gości: Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP, Grzegorza Woźniaka Posła na Sejm RP, Marka Chciałowskiego Starostę Garwolińskiego, Stefana Gorę V-ce Starostę Garwolińskiego, Jerzy Piesio Sekretarza Powiatu Garwolińskiego, Ewę Orzełowską Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Joannę Kaniuk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, Jadwigę Kwiatkowską Starszego Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, Rodzinę Aleksandra Sasimowskiego Patrona Szkoły w osobach Ireny Sasimowskiej, Hanny Ślęzak, Krzysztofa Szuberta, druha Zbigniewa Winiarka Komendanta Hufca „Orłów” oraz harcerzy, Radnych Rady Gminy Borowie z Przewodniczącą Alicją Szaniawską, Pawła Zboinę Kierownika Posterunku Policji w Borowiu, Dyrektorów Szkoły w Borowiu: Henryka Kargola, Zofię Tchorzewską, Agnieszkę Bany, Ryszarda Zawadkę, Barbarę Zawadkę, Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie, Dyrektorów Szkół i Kierowników jednostek administracyjnych podległych Gminie Borowie, nauczycieli i uczniów Zespołu Oświatowego oraz absolwentów szkoły.

       Następnie głos zabrał Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, który skierował do przybyłych na uroczystość następujące słowa:

Pani Poseł,
Panie Pośle,
Pani Marszałek,
Pani Dyrektor Delegatury,
Panowie Starostowie,
Szanowni Państwo!

      125 lecie powstania Szkoły Podstawowej w Borowiu to dobra okazja do refleksji, i podsumowania minionego okresu. Patrząc z tej perspektywy na te lata uświadamiamy sobie, jak wiele Szkoła w Borowiu ale również mieszkańcy gminy Borowie osiągnęli, często dzięki ludziom o których mniej lub bardziej pamiętamy, a myślę tu nie tylko o wieloletnim kierowniku tej Szkoły Aleksandrze Sasimowskim, ale także Premierze Rządu Polskiego Piotrze Jaroszewiczu, niegdyś nauczycielu tej szkoły i wszystkich pedagogach minionego czasu. Zbudowane wówczas mocne fundamenty pod gminną oświatę między innymi przez te zacne Osoby powodują, że w dniu Jubileuszu możemy poszczycić się tak dużymi osiągnięciami w zakresie dorobku pedagogicznego, wychowawczego a także bazy materialnej i lokalowej. Szkoła w Borowiu to jedna z najstarszych placówek oświatowych w powiecie garwolińskim. W tej długiej i bogatej historii Szkoły widzimy jak trudne i złożone były jej dzieje. Trudno nam uzmysłowić sobie w jaki sposób prowadzone były zajęcia dla uczniów w wieku 9 – 15 lat w trzech oddziałach przez jednego nauczyciela. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie drogę dziecka do Szkoły w Borowiu zamieszkałego w Przykorach , Woli Miastkowskiej, Redzyńskiem, Iwowem, Budziskach czy też Kienkówce.

       Szanowni Państwo,
za kilka miesięcy będziemy obchodzić 40 –to lecie utworzenia Gminy Borowie. Przed nami 22 rocznica restytuowania samorządu terytorialnego. Dzień 27 maja 1990 roku, to dzień pierwszych po II Wojnie Światowej prawdziwie wolnych i demokratycznych wyborów do rad gmin. To właśnie samorządy gmin mają w swoim zakresie działania między innymi sprawy oświaty. To dzięki samorządom w minionym dwudziestoleciu nastąpił tak znaczny rozwój bazy oświatowej. Ale od 2000 roku zauważalny jest niż demograficzny który spowodował w naszej gminie spadek dzieci i młodzieży w gminnych szkołach o ponad 200 osób.

       W naszej codziennej samorządowej pracy na rzecz społeczności lokalnej staramy się budować lepsze jutro mając na uwadze następne pokolenia mieszkańców gminy. Staramy się podejmować takie działania aby z jednej strony zahamować spadek mieszkańców gminy a z drugiej strony zachęcić młodych mieszkańców miast do osiedlania się w naszej gminie.

       Słowa Feliksa Falka, znanego reżysera które zacytuję doskonale oddają treść tej naszej samorządowej działalności. „Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie jakiś ślad. Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe, będzie pełniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstała kosztem innego człowieka lub przeciwko niemu”

       Szanowni Państwo,
w ostatnich kilkunastu latach mam zaszczyt i przyjemność współpracować i kontaktować się z wieloma z Państwa. Od 29 października 1998 roku sprawuję bowiem Urząd Wójta Gminy Borowie. W swojej pracy opinie i uwagi społeczności lokalnej zawsze wysoko ceniłem i z Waszego doświadczenia i mądrości niejednokrotnie korzystałem. Dzięki naszej wspólnej pracy i poświęceniu nasza mała ojczyzna jaką jest gmina Borowie zmieniła, i nadal zmienia swoje oblicze. Dzięki dobrej współpracy z radą gminy, dotychczasowymi dyrektorami tej szkoły i ogromnym nakładom finansowym z budżetu gminy, pomocy finansowej udzielonej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, Woj. Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji, możemy mówić o wielkim skoku naprzód w zakresie rozwoju szeroko rozumianej bazy oświatowej.

       Nowe skrzydło budynku Publicznego Gimnazjum z 8 salami lekcyjnymi, sanitariatami i windą dla osób niepełnosprawnych wybudowane w latach 2005 – 2006, pełnowymiarowa Hala Sportowa w widownią na 150 miejsc i siłownią wybudowana w latach 2006 – 2007, Kapitalny remont Starej części budynku Szkoły Podstawowej wykonany w 2008 roku , nadbudowa i modernizacja bloku Żywieniowego z windą wykonana w latach 2008 – 2009, Budowa nowego skrzydła budynku na potrzeby Przedszkola i szkoły podstawowej wraz z jego wyposażeniem zrealizowana w latach2009 – 2010, Czterotorowa kręgielnia przy Hali sportowej oddana do użytku w 2010 roku, budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w roku 2010 i wreszcie budowa w 2011 roku wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” to niewątpliwe i trudne do zakwestionowania osiągnięcia samorządu gminy Borowie i tej szkoły w której się znajdujemy - Jakże pięknie wpisuje się w karty historii 125 lat jej istnienia.

       Szanowni Państwo,
nauczyciele, pracownicy obsługi oświaty samorządowej a także Wy absolwenci Tej Szkoły przyjmijcie ode mnie, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Alicji Szaniawskiej i wszystkich radnych, słowa szacunku, uznania i podziękowania. Uczącemu obecnie Gronu Pedagogicznemu na czele z Panią Dyrektor dr Renatą Krupa życzę wielu sukcesów i satysfakcji z trudnej i odpowiedzialnej pracy. Niech towarzyszą Państwu zawsze w codziennej pracy słowa Noblisty Czesława Miłosza „Bo rzeka kształt zmienia od tego, po jakich toczy się kamieniach”

       Wszystkim zaproszonym gościom, radnym wszystkich kadencji, byłym i obecnym pracownikom Urzędu Gminy, nauczycielom, pracownikom obsługi i kierownictwu szkoły składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę i za wszelką pomoc jakiej Szkoła i Gmina Borowie doświadczyła. Życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych jubileuszy.

       W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie medalu „Pro Masowia” nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Aktu wręczenia medalu dokonała Ewa Orzełowska wice Marszałek województwa Mazowieckiego.

       W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Zespołu Oświatowego w Borowiu. Zaprezentowano wycinki z kroniki szkolnej oraz wystąpił Chór Szkolny „Orchidea”.

  Z okazji jubileuszu za wybitne zasługi dla oświaty, wkład pracy oraz pomoc przy realizacji wielu działań oświatowych, a także wkład pracy w rozwój Gminy Borowie Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie wręczył pamiątkowe statuetki następującym osobom:
 1. Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
 2. Ewie Orzełowskiej Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego,
 3. Przedstawicielom rodziny patrona szkoły Aleksandra Sasimowskiego: Irenie Sasimowskiej, Krzysztofowi Szubertowi, Hannie Ślęzak,
 4. Renacie Krupa,
 5. Ewie Wielgosz,
 6. Bożenie Lipińskiej,
 7. Małgorzacie Sałasińskiej,
 8. Zofii Bartosiewicz,
 9. Krystynie Wolańskiej,
 10. Tadeuszowi Tomaszewskiemu,
 11. Elżbiecie Baran,
 12. Lucynie Kołodziejek,
 13. Barbarze Baran,
 14. Jolancie Górskiej.

       Na zakończenie uroczystości głos zabrali goście: Stanisława Prządka, Grzegorz Woźniak, Joanna Kaniuk, Marek Chciałowski oraz Hanna Ślęzak.

Więcej informacji o uroczystości na stronie internetowej Zespołu Oświatowego w Borowiu

Wystąpienie Posła Grzegorza Woźniaka na posiedzeniu Sejmu z okazji jubileuszu szkoły

Galeria zdjęćPowrót