25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego

12 czerwca 2015 roku w Zespole Oświatowym w Borowiu odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Borowie związana z obchodami 25 lecia funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w kościele parafialnym w Borowiu. W kazaniu ks. Proboszcz Dariusz Parafiniuk nawiązał do osiągnięć minionych 25 lat. Zadał także każdemu z uczestników mszy osobiste pytanie, czy ty kochasz swoją gminę. Czy nasze codzienna praca na rzecz lokalnej społeczności, codzienne postępowanie i aktywność mogą świadczyć że kochasz swoją gminę. Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania hymnu a następnie Przewodnicząca Rady Alicja Szaniawska otworzyła obrady. Na wstępie powitała obecnych na uroczystej IX sesji Rady Gminy Borowie.

    Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad, a mianowicie:
  1. Otwarcie uroczystej VIII sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.
  5. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Borowie.
  6. Wystąpienie Wójta Gminy i wręczenie okolicznościowych dyplomów.
  7. Wystąpienia zaproszonych gości.
  8. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
Dwa kolejne punkty porządku - zmiana uchwały dot. reprezentowania gminy Borowie w Stowarzyszeniu LGD w Garwolinie i zmiany w budżecie gminy radni przyjęli jednogłośnie. W kolejnym punkcie porządku wystąpiła Alicja Szaniawska która przedstawiła sprawozdanie z 25 lat działalności samorządu gminy. Kolejnym mówcą był wójt gminy Wiesław Gąska, który przedstawił dokonania samorządu w dwudziestoleciu istnienia samorządu gminy. Następnie podziękował radnym wszystkich kadencji oraz poprzedniemu wójtowi Stefanowi Kaczyńskiemu za włożony trud i wysiłek w budowaniu od podstaw gminnej samorządności. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe podziękowania i książkę wydaną z tej okazji. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, posłowie - Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Wice Starosta Garwoliński Urszula Zadrożna, a także w imieniu burmistrzów i wójtów z powiatu garwolińskiego obecnych na uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian.

Galeria zdjęć
Powrót