Uroczystości 3-go Maja w Borowiu

       3 maja 2014 roku o godz. 1000 w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Borowiu mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza ks. Dariusza Parafiniuka za Ojczyznę i ks. Radosława Osipacza w intencji strażaków, rozpoczęto obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminne obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm R.P., Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Marta Serzysko Sekretarz Gminy, Pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych z Borowia, Jaźwin , Głoskowa, Chromina, Lalin i Iwowego, a także poczty sztandarowe z Zespołu Szkół w Głoskowie, Zespołu Oświatowego w Borowiu, OSP w Borowiu, OSP w Głoskowie, OSP w Chrominie, OSP w Lalinach i OSP w Iwowem. Po mszy Świętej młodzież szkolna z Zespołu Oświatowego w Borowiu wraz z chórem „Orchidea” przedstawiła część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli i opiekuna chóru Radosława Miturę – Dyrektora Szkoły Muzycznej w Garwolinie. Miłym akcentem było bezpłatne przekazanie zakupionych przez Wójta Gminy Borowie 150 szt. biało – czerwonych flag mieszkańcom gminy, gdzie następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na skwerek pod figurę Serca Pana Jezusa na dalszą część uroczystości.

       Po powitaniu gości i uczestników uroczystości wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska, który wygłosił okolicznościowe przemówienie:

Panie Pośle, Czcigodni Księża, Droga Młodzieży, Druhowie strażacy, Mieszkańcy Gminy Borowie, Szanowni Państwo,

      Spotykamy się w symbolicznym dla naszej społeczności lokalnej miejscu – przed Figurą Serca Pana Jezusa. Spotykamy się w tym miejscu , aby wspólnie w godny i uroczysty sposób uczcić ważne dla naszego kraju i narodu rocznice. Jedną z takich ważnych uroczystości rocznicowych obchodzimy właśnie w dniu dzisiejszym, a jest nią 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja ta ustanowiona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, 3 maja 1791 r. w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego, była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie i drugą – po amerykańskiej konstytucją na świecie. Głównymi autorami Konstytucji Majowej byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic. Konstytucja 3 Maja miała stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała umocnić państwo i przez to uchronić przed utratą niepodległości. Ustawa zasadnicza składała się z 11 rozdziałów. Ten nowoczesny akt proklamował zasady, które i dzisiaj uznawane są za zasady państwa demokratycznego, takie jak:- zasada zwierzchności narodu,- reprezentacja oraz trójpodział władzy: wykonawcza sprawowana przez króla, ustawodawcza, czyli parlament składający się z sejmu i senatu oraz sądownicza sprawowana przez wolne i niezależne sądy. Ponadto Konstytucja 3 Maja:- zniosła „liberum veto” – źródło słabości rządu i anarchii,- zreformowała pozycję mieszczan,- uważała katolicyzm za religię panującą, podkreślając równouprawnienie innych religii. Ustawa ta jednak nie zdążyła na dobre zaistnieć w polskim systemie politycznym, bowiem obowiązywała zaledwie rok.

       W czasie rozbiorów Polski Konstytucja 3 Maja była traktowana jako symbol dążeń do odzyskania niepodległości. Dla wielu Polaków w tamtym czasie świętowanie jej uchwalenia było okazją do manifestowania swojego patriotyzmu. W II Rzeczypospolitej rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą sejmu z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej ostatni raz to święto obchodzono w 1946 roku. W następnych kilkudziesięciu latach, aż do 1990 r. wszelkie próby świętowania 3 maja napotykały na sprzeciw ówczesnych władz. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku oficjalnie przywrócono obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wpisano do kalendarza świąt państwowych. Szanowni Państwo, Obecnie w Polsce obowiązuje Konstytucja uchwalona w 1997 roku, która jest najważniejszym aktem prawnym stanowi fundament ustrojowo-polityczno-prawny naszego państwa. Powinniśmy być i jesteśmy dumni z naszej przynależności narodowej, z godnością i śmiałością wyrażajmy naszą polską tożsamość, akcentujmy przywiązanie do symboli narodowych. Wczoraj obchodziliśmy święto flagi narodowej. Wielu mieszkańców w tych dniach, jak każdego roku, wywiesiło flagę. Biało-czerwone barwy widnieją także na masztach przed instytucjami, szkołami i urzędami. To wymowny gest, który dziś prosto wykonać, ale przez długie dziesięciolecia naszej narodowej historii był zabroniony. Korzystajmy zatem z tego dobrodziejstwa jakie daje nam prawo i z wielką pieczołowitością dbajmy o te symbole. Dzisiejszy dzień to także święto Maryjne – Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Kult maryjny od wielu wieków jest wpisany w historię Polski. Nawiązuje on do ważnych wydarzeń w historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3Maja. Odnoszą się do tego słowa pieśni „ Z dawna Polski Tyś Królową. 300 lat później, w 1956 r., przy udziale około miliona wiernych na Jasnej Górze, Śluby Narodu Polskiego – modlitwę Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego odczytał bp Michał Klepacz p.o. przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały wówczas biało-czerwone kwiaty, Kardynał Wyszyński przebywał w tym czasie w odosobnieniu w Komańczy. Wszyscy doskonale znamy towarzyszące przez cały pontyfikat motto dziś już Świętego Jana Pawła II, odnoszące się do Maryi Matki Jezusa: Totus Tuus - Cały Twój. Mamy to szczęście, że możemy czerpać ze wspaniałego źródła dziedzictwa Świętego Jana Pawła II, które jest także dziedzictwem każdego Polaka i naszej Ojczyzny. Nieodzownym elementem tożsamości narodowej jest także hymn „ Mazurek Dąbrowskiego”. Nasza pieśń patriotyczna, która od 26 lutego 1927 roku stała się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, słowa której za chwilę wspólnie odśpiewamy. Na zakończenie chciałbym podziękować księżom za odprawioną mszę świętą. Serdecznie dziękuję przybyłym na mszę i uroczystość mieszkańcom gminy, pocztom sztandarowym i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, druhom strażakom. Serdecznie dziękuję młodzieży gimnazjalnej oraz uczniom szkół podstawowych za przygotowanie i wprowadzenie nas w nastrój obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji.

  Następnie złożono kwiaty i wiązanki przez przedstawicieli:
 1. Delegacja Samorządu gminy Borowie i Parafii Borowie,
 2. Poseł na Sejm R.P. Grzegorz Woźniak,
 3. Delegacje szkół gminnych,
 4. Delegacje zespołów ludowych i GOK,
 5. Delegacja Oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu,
 6. Delegacja SP ZOZ,
 7. Delegacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
 8. Delegacja GOPS.

       Następnie ponownie głos zabrał Wiesław Gąska Wójt Gminy a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Borowiu, który z racji przypadającego w dniu 4 maja Święta Strażaków skierował z tej okazji podziękowania i życzenia:

       4 maja przypada święto św. Floriana, którego strażacy obrali przed wiekami za swego patrona. Św. Florian, to żołnierz i męczennik za wiarę, obrany przez strażaków patronem od ognia, a także od wojny i powodzi, w VIII w. Drodzy druhowie strażacy, Wasza obecność wśród Nas jest bardzo wymowna. To Wy, którzy z narażeniem życia nie oczekując nic w zamian, bronicie i chronicie nasz dobytek, nieraz dorobek całego życia. Jesteście zawsze pierwsi tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Pełnicie ważną funkcję w systemie bezpieczeństwa publicznego gminy. Z okazji Święta pragnę złożyć wszystkim strażakom oraz Sympatykom i Przyjaciołom naszej służby słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Nie da się przecenić roli jaką pełnicie każdego dnia. Wasza pomoc jest nieoceniona. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, i okoliczności pozostawiacie swoje bieżące obowiązki i ruszacie z pomocą innym ludziom. W obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil stajecie się równymi sobie współtowarzyszami. Bierzecie udział w różnego rodzaju akcjach poczynając od pożarów i powodzi po wypadki drogowe, poszukiwania osób zaginionych, wnosicie również swój wkład w edukację społeczeństwa i młodego pokolenia. Niejednokrotnie wypełniając swoje obowiązki narażacie własne życie i zdrowie w imię pomocy bliźniemu. Za poświęcenie i oddanie i za wszystko co czynicie dla innych serdecznie wam dziękuję. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

       Serdeczne podziękowania i życzenia kieruję również do Waszych najbliższych. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

      Szczęść Wam Boże.

  Po czym wręczono odznaczenia i odznaki „Strażak Wzorowy”.
 1. Dh Grzegorz Stułka OSP Borowie
 2. Dh Dominik Fabisiak OSP Borowie
 3. Dh Karol Malitka OSP Chromin
 4. Dh Adrian Pietrasik OSP Chromin
 5. Dh Przemysław Wasążnik OSP Chromin
 6. Dh Grzegorz Szeląg OSP Iwowe
 7. Dh Mariusz Baraniecki OSP Jaźwiny
 8. Dh Marcin Łodyga OSP Laliny
 9. Dh Kamil Sabak OSP Laliny.
  Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
 1. Dh Andrzej Kępka OSP Borowie
 2. Dh Tadeusz Błażejczyk OSP Głosków
  Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:
 1. Dh Jacek Boruciński OSP Iwowe
  Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
 1. Dh Marcin Piętka OSP Borowie
 2. Dh Paweł Pietrasik OSP Chromin
 3. Dh Grzegorz Szulc OSP Głosków
 4. Dh Grzegorz Bogusz OSP Iwowe
 5. Dh Małgorzata Dynek OSP Iwowe
 6. Dh Marcin Szaniawski OSP Jaźwiny
 7. Dh Adrian Brauła OSP Laliny

       Następnie głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Grzegorz Woźniak, który podziękował za zaproszenie na tak doniosłe uroczystości a także podziękował uczniom za przygotowanie tak pięknej oprawy artystycznej. Młodzieży podziękował także za wzorowe postawy patriotyczne, udział w uroczystościach w pocztach sztandarowych a przede wszystkim udział w tych uroczystościach. Pan Poseł podziękował także mieszkańcom gminy za tak liczny udział w żywej lekcji patriotyzmu. Zwracając się do strażaków podziękował za trudną i odpowiedzialną służbę strażacką, niesienie pomocy potrzebującym podczas pożarów , klęsk żywiołowych a także ofiarom wypadków drogowych. W dniu strażackiego święta życzył dobrego zdrowia i społecznego uznania za ofiarną pracę a także bezpiecznych powrotów z akcji. Na zakończenie Poseł Grzegorz Woźniak pogratulował otrzymanych przez strażaków odznak i odznaczeń.

Galeria zdjęć
Powrót