UROCZYSTOŚCI 3-GO MAJA W BOROWIU

       W dniu 3 maja 2015 roku w gminie Borowie obchodzono uroczyście 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji . Uroczystości poprzedzone zostały mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Dariusza Parafiniuka Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Borowiu, który polecał w modlitwie Naród Polski i Ojczyznę oraz ks. Radosława Osipacza wikariusza, który w modlitwie polecał strażaków z racji ich święta przypadającego w dniu 4 maja 2015 roku. Mszy Świętej uroczystą oprawę dała Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz chór parafialny pod przewodnictwem mistrza Jerzego Hrycaka. W uroczystościach udział wzięły Poczty Sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Głoskowie , Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borowiu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Chromina i Głoskowa. Uroczystościom towarzyszyła młodzież, nauczyciele i pracownicy szkół, młodzież i wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu, druhowie strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele zakładów pracy, Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „SCH”, Zespoły Ludowe z Chromina, Lalin, Iwowego i Brzuzy, wójt gminy, Sekretarz gminy, przewodnicząca rady wraz z radnymi, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy i goście.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie skwerku przed dzwonnicą zabytkowego kościółka. Po powitaniu wszystkich zebranych przez wójta, odśpiewaniu hymnu okolicznościowy referat wygłosił wójt gminy Wiesław Gąska, który powiedział:

Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!

Naród z królem, król z narodem
Odrodzenia ziścił sen …
w upojeniu cudnem, młodem
niech nam dzień rozbłyska ten

Trzeci Maja! … Wielki Boże!
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!

Zorza świta, dzień się rodzi
– Po wolności sięgnij raj!
W górę serca starzy, młodzi!
Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

Sprowadza nas tutaj dzisiejsze święto narodowe - 224 rocznica uchwalenia Konstytucji , w kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski .Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone, Bogurodzica Nasza matka, ostoja wolności naszej ojczyzny w dniu 3 maja jest szczególnie czczona. 3 maja 1791 r. dla narodu polskiego był dniem radości i nadziei. Sejm czteroletni rozpoczął reformy: stworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Uwieńczył swą działalność wspaniałym blaskiem przebijającym ciemność czasów saskich, jakim była Konstytucja 3 maja. Dzieło to, wprowadzało Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw – ustrojem miała być monarchia konstytucyjna. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Nie dane nam było się nią długo cieszyć, została obalona przez zdradę i podstęp Targowiczan. Nie udało się do niej powrócić, ponieważ słaba Rzeczpospolita szlachecka upadła w 1795 r. i przez 123 lata nie było państwa polskiego. Dzisiejsza 224 rocznica uchwalenia konstytucji, skłania nas do refleksji i zadumy. Każdy z nas, Polaków musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? O dokonaniach wszystkich ludzi bez względu na przynależność polityczną, którym zależało na Polsce, naszej ojczystej ziemi, bohaterach walk o jej niepodległość na przestrzeni dziejów od zarania powstania Polski. Czy każdy z nas korzystał w miłości do ojczyzny ze wskazań wielkiego Polaka Jana Pawła II, dzisiaj będącego w gronie świętych, że wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. „Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”. Jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki, jeżeli wyrzucimy z siebie waśnie, jeśli wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Na przestrzeni wieków, jako naród, potrafiliśmy się jednoczyć w siłę, powstawać ze zgliszczy, zapominać o urazach i wzajemnych, wyrządzonych sobie krzywdach. Zróbmy to i dzisiaj. Niech pokrzepieniem naszych serc będą słowa włożone przez Marię Konopnicką w usta Marii w Wierszu Bogurodzica.

„Nigdy ja ciebie ludu nie rzuciła. Nigdy ci mego nie odjęła lica.
Ja po dawnemu – moc Twoja i siła. Bogurodzica”.

Każdy dzień naszego życia to nowe wyzwania i pokonywanie trudności życia codziennego. Przestrogą we wszystkich działaniach niech będą słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego „Możemy mieć szacunek dla wielu zdobyczy innych narodów, ale wierności ślubowaliśmy naszej polskiej Ojczyźnie. I tej wierności Ojczyźnie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrześcijańskiej w naszej polskiej ziemi dochowamy! Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była! Aby w Polsce po polsku się myślało!”

Niech dzisiejsze obchody kolejnej rocznicy 3 maja na trwałe wpiszą się w te słowa. Dziękuję mieszkańcom za tak liczne przybycie i udział w tej patriotycznej uroczystości. Dziękuję Pocztom Sztandarowym, dzieciom i młodzieży, nauczycielom, służbom mundurowym, naszej kochanej orkiestrze dętej, przedstawicielom wielu instytucji działających w naszej gminie. Dziękuję wszystkim bez wyjątku, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość.

W przededniu święta strażaków , których patronem jest Święty Florian składam po pierwsze słowa podziękowania za trud i wysiłek, za społeczne zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi gdy jest w potrzebie. Składam najlepsze życzenia i wyrazy uznania za pracę , ofiarną służbę i bezcenną działalność społeczną polegającą na ratowaniu życia, mienia i zdrowia ludzkiego, za troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo, za pomoc w walce z żywiołem i usuwaniem jego skutków. Niech mundur strażacki będzie zawsze powodem do dumy. Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności życzę Wam drodzy druhowie strażacy. Szczęść Wam Boże.

Po złożeniu wiązanek pod figurą Najświętszego Serca Jezusowego, uformowano korowód i zatańczono poloneza przez licznie zebranych mieszkańców i gości, który poprowadzili Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska i wójt Wiesław Gąska. Na parkingu wystąpiła Orkiestra Dęta GOK oraz kapela Bocianisko.

Galeria zdjęć
Powrót