UROCZYSTOŚCI 3-GO MAJA W BOROWIU

       W dniu 3 maja 2016 roku w gminie Borowie obchodzono uroczyście 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Uroczystości poprzedzone zostały mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Dariusza Parafiniuka Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Borowiu, który polecał w modlitwie Naród Polski i Ojczyznę. Uroczystą oprawę Mszy Świętej dała Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. W uroczystościach udział wzięły Poczty Sztandarowe Szkoły Podstawowej w Głoskowie, Gimnazjum w Głoskowie, Szkoły Podstawowej w Borowiu i Gimnazjum w Borowiu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Chromina, Głoskowa, Lalin i Iwowego. W uroczystości wzięli udział Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Dariusz Parafiniuk proboszcz Parafii Borowie, Marcin Gnyszka wikariusz Parafii Borowie, Wiesław Gąska wójt gminy, Alicja Szaniawska przewodnicząca Rady Gminy Borowie wraz z radnymi, Marta Serzysko sekretarz gminy, Hanna Ośko skarbnik gminy oraz młodzież, nauczyciele i pracownicy szkół, młodzież i wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu, druhowie strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele zakładów pracy, Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „SCH”, Zespoły Ludowe z Chromina, Lalin, Iwowego i Brzuzy, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy i goście.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie skwerku przed dzwonnicą zabytkowego kościółka. Po powitaniu wszystkich zebranych przez wójta, odśpiewaniu hymnu, okolicznościowy referat wygłosił wójt gminy Wiesław Gąska, który powiedział:

Obchodzimy dziś kolejną 225 już rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej - pierwszej w Europie, drugiej po Stanach Zjednoczonych na świecie. Konstytucja 3 Maja, była ustawą która w jednym akcie zbierała wszystkie podstawowe prawa i obowiązki obywateli, ustanawiając nowoczesne i stabilne jak na ówczesne czasy podstawy państwa, pojmowanego już jako pańz3stwo jednolite, troszczące się o swoich obywateli, o wewnętrzną sprawność i spójność terytorialną. To dzieło Sejmu Wielkiego było ukoronowaniem dziesiątków lat reform udanych i nieudanych, zapoczątkowanych w pierwszej połowie XVIII w, początkiem były reformy Sejmu po śmierci Augusta III Mocnego, później nieudana próba wprowadzenia tzw. Kodeksu Zamoyskiego, były liczne ustawy Sejmu, który zebrał się w roku 1788, a ich ukoronowaniem była Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku, którą uzupełniono we wrześniu, przywracając polsko - litewski dualizm co było wówczas niezmiernie ważne. Po krótkim, zaledwie czteromiesięcznym okresie, uznano, że Rzeczpospolita zgodnie ze swoją tradycją powinna być Rzeczpospolitą obojga Narodów.

Jakie były cele ówczesnych reform? Unowocześnić państwo, stworzyć zaczątki nowoczesnej administracji, umocnić pozycję miast, odbudować armię, ale przede wszystkim ograniczyć władzę tych, którzy począwszy od drugiej połowy XVII wieku zdobyli w naszym kraju olbrzymią przewagą, ograniczyć władzę oligarchów, którzy w istocie stali ponad państwem, których interesy Rzeczypospolitej niewiele interesowały, którzy chcieli państwa słabego, bezradnego, tak, aby nigdy i w niczym im nie zagrażało. Ci ludzie właśnie tuż po uchwaleniu Konstytucji opuścili kraj, złożywszy przedtem odpowiednie protesty i udali się do Petersburga, stamtąd też w niedługim czasie przyszła interwencja. 18 maja 1792 roku dwie armie rosyjskie wkroczyły odpowiednio na Litwę i do Korony. Rozpoczęła się wojna, w której nasza świeżo odbudowana armia wykazała niemało bohaterstwa, ale wojna szybko się skończyła. Po dwóch zaledwie miesiącach król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej.

Jakie były motywy tych, którzy w małym przygranicznym miasteczku Targowica, pod dyktando obcego mocarstwa zawiązali konfederację? Chciałbym powiedzieć, że owi konfederaci twierdzili, że działają w imię demokracji, w imię obrony demokratycznego ustroju, że obiecano im nienaruszalność Rzeczypospolitej. W istocie dla zachowania swojej przewagi w państwie, z chciwości, bo wielu z nich brało pieniądze z obcych dworów, w końcu z fascynacji siłą obcego i wrogiego imperium, postąpili tak nie zważając na interes Rzeczypospolitej.

Oczywiście dziś wiemy, że oszukano ich. Rok później nastąpił drugi rozbiór Polski, po trzech latach trzeci. Nasze państwo przestało istnieć. Ale Konstytucja 3 Maja mimo wszystko pozostaje dziełem wielkim. Była bowiem uwieńczeniem naszej narodowej myśli - myśli polskiego oświecenia. Była dowodem wewnętrznej siły naszego narodu. Była dowodem na to, że w trudnej sytuacji znaleźli się tacy - i to liczni, w końcu mający przewagę - którzy chcieli nasz kraj zmienić, zreformować, wzmocnić nasze państwo, które dla oligarchów było przeszkodą, dla pozostałej części szlacheckiego i z czasem szlachecko - mieszczańskiego narodu było w sposób oczywisty najwyższą wartością. Dostojni Goście Szanowni PaństwoPolski patriotyzm ma wiele wymiarów, każdy obywatel ma też pełne prawo do jego osobistego przeżywania. Pamiętajmy jednak, że jest on potrzebny – myślenie i troska o państwo, poszanowanie jego instytucji i osób wypełniających zadania państwowe, to w pewnym sensie szacunek dla samych siebie. Także to przesłanie stanowi dzisiaj dziedzictwo majowej konstytucji. Nie da się zaś zrozumieć naszej historii, naszego patriotyzmu bez jego, jakże często opartego na naszej wierze - duchowego dziedzictwa, będącego podstawą narodowej tożsamości.

Z okazji dzisiejszego Święta chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w naszych obchodach, także tutaj bowiem - w naszej gminie - jesteśmy cząstką polskiego Państwa i Narodu. W imieniu swoim, zgromadzonych w tym miejscu przedstawicieli samorządu gminnego z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Alicją Szaniawską, radnymi powiatowymi i gminnymi, dziękuję Czcigodnemu Księdzu za sprawowaną ofiarę Mszy Św., Pani Dyrektor GOK za współorganizację uroczystości, pocztom sztandarowym, gminnej orkiestrze dętej, kombatantom, oficjalnym delegacjom oraz dzieciom i młodzieży z opiekunami, naszym gościom i wszystkim obecnym za uświetnienie naszych obchodów. Dziękuję za wywieszenie flag państwowych, które upiększają naszą gminę, składam też najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy z okazji dzisiejszego Święta oraz szczególnie strażakom ochotnikom w związku z przypadającym 4 maja świętem Waszego patrona - Świętego Floriana. Dziękuję za uwagę.

Galeria zdjęć
Powrót