Gminne Dożynki Borowie 2008


      Tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki. Przygotowania do dorocznego święta rolników trwały od kilku tygodni.
      Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Borowiu, którą odprawił proboszcz parafii ks. Stanisław Staręga.      Po mszy św. korowód dożynkowy przeszedł ulicami Borowia do budynku dyskoteki, gdzie odbyła się dalsza część rolniczego święta. Wieńce dożynkowe w tym roku przygotowali mieszkańcy sołectw z Głoskowa, Dudki, Słupa Pierwszego, Borowia, Nowej Brzuzy i Starej Brzuzy, Łopacianki, Iwowego, Lalin, Kamionki i Brzuskowoli.      W części oficjalnej zgodnie z tradycją starostowie dożynek Państwo Ewa i Artur Gaskowie – rolnicy ze wsi Gościewicz przekazali na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy chleb wypieczony z tegorocznego zboża.


      W dalszej kolejności bochny chleba składały delegacje z poszczególnych sołectw z radnymi i sołtysami na czele min.: z Brzuskowoli, Łopacianki, Słupa Pierwszego, Słupa Drugiego, Gościewicza, Borowia, Chromina, Głoskowa, Ośrodka MONAR w Głoskowie, Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy, Filipówki, Lalin, Iwowego i Dudki.


      Tegoroczna uroczystość była prowadzona przez Panie Beatę Reda – pełniącą obowiązki dyrektora GOK oraz Renatę Krupa dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu, które przywitały przybyłych na tę uroczystość gości w osobach: Pani Stanisławy Prządka – Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Woźniaka Starosty Powiatu Garwolińskiego, Pana Marka Chciałowskiego V-ce Starosty Powiatu Garwolińskiego, Pani Albiny Łubian Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa, Pani Jadwigi Wojda Wójta Gminy Miastków Kościelny, Pana Waldemara Sabaka Wójta Gminy Górzno, Pana Ryszard Brodziak Zastępcy Wójta Gminy Maciejowice, Pana Romana Odalskiego Prezesa Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Panią Alicję Kęckiewicz V-ce Prezesa Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Pana Ryszarda Zawadki Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Borowiu, Pana Janusza Krawczyka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pani Elżbiety Zielińskiej Kierownika Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie, Radnych Gminy Borowie z Przewodniczącym Panem Albertem Baranem, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek funkcjonujących na terenie gminy Borowie, przedstawicieli prowadzących działalnośc gospodarczą na terenie gminy Borowie, a także współpracujących z gminą Borowie, dyrektorów szkół z terenu gminy Borowie, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli prasy oraz Katolickiego Radia Podlasie które obieło honorowy patronat medialny nad uroczystościami dożynkowymi, zespoły ludowe oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.

       Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Gąska mówiąc:


Pani Poseł,
Czcigodni Księża,
Panie Starosto,
Drodzy Rolnicy,
Dostojni Goście,
Szanowni Państwo – zebrani na dzisiejszej uroczystości,

       W dniu dzisiejszym obchodzimy doroczne, uroczyste święto plonów naszej ziemi – zwane dożynkami. Oceniając efekty całorocznej trudnej pracy, dziękujemy za największy dar rolniczego trudu, za chleb. Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi, z niej czerpiemy owoce niezbędne dla życia każdego człowieka. Z wdzięcznością należy pochylać głowy przed tymi, którzy tę ziemię użyźniają, a gdy trzeba było stawali w jej obronie. Obowiązkiem każdego z nas jest podejmowanie odpowiednich działań w trosce o to, aby wartość ziemi była zawsze ceniona, szanowana i chroniona.
      Jest nam potrzebny nowoczesny sprzęt, maszyny, nowe technologie, ale nie zastąpią one ludzi, dlatego powinniśmy szanować rolnika tak ciężko pracującego na roli.
      Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:

      „Jeśli najnowocześniejsza technika nie znajdzie właściwego współbrzmienia i zbawiennej równowagi z prostym językiem natury, życie człowieka będzie narażone na coraz większe niebezpieczeństwa, których niepokojące sygnały dostrzegamy już dzisiaj”.

      Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. Cieszymy się z tego wspólnie, bo ten zwyczaj jest jednym z najpiękniejszych części naszej narodowej tradycji. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę na roli. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli.
      „Praca – to znaczy człowiek. Człowiek pracujący. Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie- jako towar, bo człowiek nie może być dla człowieka towarem” - powiedział Jan Paweł II.
      Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo.
Dziękujemy za okazały bochen chleba upieczony z nowego ziarna, który otrzymaliśmy z Panem Przewodniczącym Rady Gminy od starostów dzisiejszych dożynek. W tym chlebie zawarta jest nasza gościnność i obietnica, że gdyby nawet komu miało go zabraknąć, każdemu z nas wystarczy wrażliwości, by cudzą biedę zobaczyć i swoich chlebem się podzielić. Dziękujemy także za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie tworząc plon.
      To Wy z oczekiwaniem patrzycie na niebo upraszając raz deszczu a innym razem słońca. To dla Was nie ma określonej godziny na rozpoczęcie i zakończenie pracy.
      Dziękujemy za całoroczny trud, życzymy zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Świętujemy dziś dożynki by w ten sposób wyrazić Wam szacunek i wdzięczność za Waszą pracę.
      Szanowni Państwo!
      Dożynki to rolnicze święto, jednak nie sposób nie powiedzieć kilka słów o naszej Gminie. Dzisiejsza wieś kultywując tradycję otwiera się na współczesność, bo tego świat coraz bardziej wymaga. Dlatego nasz gminny „plon” nie tylko z kłosianych wieńców, nie tylko z bochnów chleba się składa. Gminny charakter naszych dożynek daje nam prawo byśmy pokazali co udało nam się wspólnie zrobić i dzięki temu przybliżyć Gminę do nowoczesnych standardów. Wszystkie nasze działania służyły głównemu celowi – zapewnieniu członkom wspólnoty samorządowej – mieszkańcom Gminy Borowie – coraz nowocześniejszych i godziwszych warunków życia. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami oddania do użytku nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej, która kosztowała ponad 3 mln zł , z tego 1 mln zł pochodził od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja bloku żywieniowego przy Zespole Oświatowym w Borowiu oraz kapitalny remont starej części Szkoły Podstawowej w Borowiu - koszt obu zadań to kwota 850 000 zł.Przekazany został wykonawcy plac pod budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Głoskowie – koszt tego zadania to kwota 1,5 mln zł. Zakończona została budowa świetlicy wiejskiej we Wiechcie. Wybudowany został kilometrowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową a także jego oświetlenie w Borowiu - koszt tych dwóch zadań to kwota 500 tys. zł z czego 320 tys. zł pochodziło z GDDKiA w Warszawie oraz Unii Europejskiej. Przeprowadziliśmy kapitalny remont zniszczonej przez pożar części świetlicy w Iwowem, rozpoczął się remont Posterunku Policji w Borowiu, i wreszcie kolejny rok gdzie wybudowane zostały asfaltowe drogi – w Łętowie, dwie drogi o łącznej długości 3600 mb, z Filipówki do Brzuskowoli o długości 1400 mb i w Borowiu o długości 600 mb. Na te drogi wydano 620 tys. Zł, z czego 360 tys. zł pozyskaliśmy od Marszałka Woj. Mazowieckiego.
      W chwili obecnej kończymy projekty kanalizacji dla całej gminy, kończymy projekty ulic i chodników w Borowiu, jesteśmy w trakcie projektowania Przedszkola w Borowiu.
      Cieszę się wspólnie z mieszkańcami Gozdu i Jaźwin że udało się położyć nawierzchnię asfaltową na drodze pomiędzy tymi wioskami. Za ta inwestycję dziękuję Panu Grzegorzowi Woźniakowi Staroście Garwolińskiemu. Mam nadzieję, że takich inwestycji drogowych na naszym terenie wykonywanych przez Pana Starostę będzie więcej.
      Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Borowie
      Jestem niezmiernie rad, że jako Wójt gminy o charakterze rolniczym mogę uczestniczyć w tym święcie plonów. Życzę Wam rolnicy, mieszańcy i goście aby nigdy nie zabrakło na naszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Szanujmy go i szanujmy tych dzięki którym go mamy. Przyjmując ten dar zapewniamy, ze będziemy dzielić go sprawiedliwie.
      Swoje wystąpienie chciałbym zakończyć słowami naszego Wielkiego Rodaka Jana Paweł II, który mówił :
      „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole”.

      Szczęść Boże!


      W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Pani Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Woźniak Starosta Powiatu Garwolińskiego.


      Następnie starostowie dożynek oraz przedstawiciele delegacji z sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z gośćmi przybyłymi na uroczystości.

      Część artystyczna składała się z występu Chóru przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu i zespołów ludowych z Chromina, Lalin i Iwowego. Pomiędzy występami zespołów czas umilała Kapela Ludowa „Bocianisko”.      Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była wieczorna zabawa taneczna zorganizowana przez OSP w Borowiu.

<< wstecz