Gminny Dzień Kobiet – 8 marca 2007 rok


      Dnia 8 marca 2007 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu miały miejsce obchody Gminnego Dnia Kobiet. Ta niecodzienna uroczystość została zorganizowana przez Wójta Gminy Borowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu.
      Uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Pani Marta Serzysko – Sekretarz Urzędu Gminy, Pan Albert Baran – Przewodniczący Rady Gminy Borowie.
      Obchody uroczystości rozpoczęły się od złożenia życzeń wszystkim Panią przez Pana Alberta Barana – Przewodniczącego RG oraz Pana Bohdana Babika – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.
      W podwójnej roli, odbierającej i składającej życzenia znalazła się Pani Marta Serzysko - Sekretarz Urzędu Gminy. W imieniu wszystkich pań podziękowała za otrzymane życzenia, jednocześnie przekazała wszystkim Paniom serdeczne życzenia w imieniu Wójta Gminy Pana Wiesława Gąski, który z racji obowiązków nie mógł uczestniczyć w tak doniosłej uroczystości.
      Imprezę uświetniały występy artystyczne zespołów ludowych: „Borowianek”, „Lalinianek”, „Iwowianek” oraz Zespołu Ludowego z Chromina. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze przy wspólnej biesiadzie.<< wstecz