"Majówka - Festyn" w Słupie Pierwszym

Cykl imprez sportowo rekreacyjnych GOK Borowie zaingurował w Słupie Pierwszym 2 maja 2004 roku.
Rozegrano Mini Turniej Piłki Nożnej junniorów młodszych. Rozgrywki przeprowadzono systemem pucharowym 2x15 min. z przerwą 10 min.

    Zajęte miejsca:
  1. Głosków
  2. Chromin
  3. FC Słup
  4. Borowie
Puchary i piłki nożne za 1 i 2 miejsce, słodyche dla wszystkich zawodników wręczyli Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Hanna Król, Radny Rady Gminy Krzysztof Osiak i dyrektor GOK Bohdan Babik.

Zwycięzca turnieju drużyna piłkarska z Głoskowa oraz jej trener Pan Janusz Kowalski
<< wstecz


Dyrektor GOK mgr Bohdan Babik