SPOTKANIE NOWOROCZNE 2005

       W dniu 27 I 2005 r. w GOK w Borowiu odbyło się Spotkanie Noworoczne. W spotkaniu wzięli udział:

       Wójt podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za owocną współpracę w 2004 roku i złożył życzenia osobistego szczęścia, zdrowia, radości oraz pomyślności w działalności prowadzonych firm.
      Podsumowując działalność za 2004 rok, Wójt podkreślił, iż pomimo różnorodnych problemów udało się zrealizować wiele zadań poprawiających byt mieszkańców Gminy.
      Wykonano 5,5 km dróg o nawierzchni asfaltowej i ponad 3 km utwardzono tłuczniem, wymieniono na energooszczędne 150 lamp w oświetleniu ulicznym, wykonano 1,5 km nowej linii oświetlenia ulicznego, przeprowadzono remont zabytkowej dzwonnicy i kruchty, wykonano remont Zespołu Szkół w Głoskowie, SP w Borowiu, Gimnazjum w Borowiu, GOK w Borowiu, zakupiono grunt o pow. 0,98 ha pod cmentarz komunalny, wykonano projekty oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, rozbudowy Publicznego Gimnazjum w Borowiu i hali sportowej przy Gimnazjum w Borowiu a także wykonano kapitalny remont budynku na potrzeby Poczty w Borowiu. Dofinansowano zakup samochodu dla Policji w Borowiu oraz samochodu dla OSP Głosków.
      Wójt poinformował, iż w 2005 roku będą prowadzone min. inwestycje: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Borowiu, Nowej Brzuzie i Starej Brzuzie. Kontynuacje remontów dróg gminnych oraz rozbudowę Gimnazjum w Borowiu.<< wstecz