Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku

       W 2015 roku rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składają wnioski do wójta w dwóch terminach tj.:

       Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014r ( Dz.U.poz. 1669), stawka podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi 0,95zł za 1 litr oleju ( zwrot na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów x 0,95zł = 81,70 zł.).

       We wniosku składanym o zwrot podatku akcyzowego obowiązkowo należy wpisać numer konta bankowego rolnika i numery wszystkich składanych faktur. Wnioski składamy w Biurze Obsługi Interesanta ( główny holl )