Debata nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2019 rok

Drukuj

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 713) Wójt Gminy Borowie w terminie do 31 maja  2020 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Raport dostępny jest na stronie gminy (Raport o stanie Gminy Borowie). 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2019 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącej  Rady Gminy zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Borowie za 2019 rok odbędzie się w dniu 18 czerwca (czwartek) 2020 r. o godz. 14 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, ul. Garwolińska 19.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku o udział w debacie.doc)Wzór wniosku o udział w debacie[ ]24 kB
Pobierz plik (Wzór wniosku o udział w debacie-załącznik.doc)Wzór wniosku o udział w debacie[załącznik]40 kB

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.