Pacjencie, czy znasz swoje prawa?


       Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
       Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń: Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (czynna pn. – pt. w godz. 9.00 - 21.00) połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): (22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96 Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.pl


       Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.