Borowie, dnia 22 grudnia 2009r.

      Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. w Miętnem informuje, iż od 1 stycznia 2010 roku ulegają zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borowie z 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

    Stawki za dostawę wody będą wynosić:
  1. Gospodarstwa domowe podłączone do wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania Wody w Kamionce gm. Borowie w wysokości – 1,87 zł/m3 netto
  2. Gospodarstwa domowe podłączone do wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Starej Prawdzie gm. Stoczek Łuk. w wysokości – 2,31 zł/m3
  3. Miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie przyłącza w wysokości – 1,50 zł.
    Stawki za odprowadzanie ścieków nie ulegają zmianie i wynoszą:
  1. Gospodarstwa domowe - 2,70 zł/m3 netto
  2. Pozostałe jednostki - 3,50 zł/m3 netto
  3. Dostawcy ścieków dowożonych bytowo – gospodarczych - 3,50 zł/m3 netto
Podane ceny nie obejmują obowiązującego podatku VAT w wysokości 7%.