18 grudnia 2014 roku w godzinach popołudniowych na terenie gminy Borowie gościła delegacja z Kirgistanu.

       W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Rządowego Biura ds. Decentralizacji i Rozwoju Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele regionalnych władz samorządowych w Jalal –Abad i Issyk – Kul i organizacji pozarządowych Bosteri, Issyk - Kul oraz przedstawiciele Instytutu Polityki Rozwojowej z Biszkietu. Wizyta studyjna zorganizowana była w ramach realizowanego projektu międzynarodowego finansowanego przez rząd Szwajcarii.

       Przedstawiciele z Kirgistanu interesowali się działalnością samorządową na poziomie gmin, powiatów i województw, udziałem mieszkańców w podejmowaniu lokalnych decyzji, w tym wpływu na finansowanie działań na wsi z budżetu samorządów oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

       Delegację przyjął Wójt Gminy Wiesław Gąska , Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy Marta Serzysko i Skarbnik Gminy Hanna Ośko. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas spotkania Wójt Gminy Wiesław Gąska przedstawił prezentację multimedialną dorobku samorządu gminy Borowie na przestrzeni 25 lat istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Podkreślił przy tym , iż możliwe były tak duże osiągnięcia na wszystkich płaszczyznach dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. Delegacja zwiedziła obiekt szkolny w Borowiu wraz z obiektami sportowymi, odrestaurowany zabytkowy budynek po byłym kościele a także ośrodek kultury. Na zakończenie spotkania goście otrzymali pamiątkowe gadżety .

Galeria zdjęć
Powrót