Gminny Dzień Edukacji Narodowej

       Pracownicy oświaty z gminy Borowie świętowali Dzień Edukacji Narodowej na wspólnym wyjeździe integracyjnym poza gminą.

       W trakcie uroczystej kolacji Wójt Gminy Wiesław Gąska złożył nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia. Podkreślił ich ogromny wkład w wychowanie młodego pokolenia oraz wysiłek w przekazywaniu wiedzy, który co roku owocuje w wynikach ze sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. Zaznaczył, że samorząd gminy Borowie nie szczędzi środków finansowych na poprawę bazy edukacyjno-wychowawczej przeznaczając co roku na ten cel duże środki finansowe. Nadmienił, że pomocą w osiągniętych wynikach w nauce były realizowane projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych.

       Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt życzył przyjemnego wypoczynku i udanej zabawy.

       Doceniając wyjątkowo sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków kierowania placówkami szkolnymi a także pracą wychowawczo-pedagogiczną, zaangażowaniem w realizację wielu zadań szkolnych i na rzecz środowiska lokalnego nagrody Wójta Gminy otrzymali:

  Zespół Szkól w Głoskowie:
 1. Pani Małgorzata Piętka
 2. Pani Monika Baran
 3. Pani Iwona Maletka
 4. Pani Katarzyna Serzysko
 5. Pani Agnieszka Osińska
  Zespól Oświatowy w Borowiu:
 1. Pani Renata Krupa
 2. Pani Ewa Wielgosz
 3. Pani Iwona Serzysko
 4. Pani Bożena Lipińska
 5. Pani Beata Łodyga
 6. Pani Małgorzata Sałasińska
 7. Pani Katarzyna Mucha
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:
 1. Pani Agnieszka Mikulska
 2. Pani Marzena Kopańska
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli:
 1. Pani Iwona Serzysko
 2. Pani Marzena Nowak.
W tym dniu nauczyciele i pracownicy otrzymali także nagrody dyrektorów poszczególnych szkół:
  Zespól Szkół w Głoskowie:
 1. Pani Aleksandra Elmerych
 2. ks. Wiesław Mućka
 3. Pani Mirosława Bogucka
 4. Pani Genowefa Kowalska
 5. Pani Teresa Mucha
 6. Pani Anna Trojanek
 7. Pani Mirosława Zelewska
 8. Pan Krzysztof Przybysz
  Zespól Oświatowy w Borowiu:
 1. Pani Hanna Baran
 2. Pani Anna Gałązka
 3. Pani Nina Kurach
 4. Pani Joanna Radziej
 5. Pani Elżbieta Baran
 6. Pani Aneta Galas
 7. Pani Lucyna Kołodziejek
 8. Pani Teresa Kordaś
 9. Pani Barbara Nowak
 10. Pani Agnieszka Zając
 11. Pan Tadeusz Tomaszewski
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
 1. Pani Katarzyna Kot
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
 1. Pani Elżbieta Bartosiewicz
 2. Pani Jolanta Mućko.


Powrót