Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 7 października 2016 roku w Zespole Szkół w Głoskowie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprzedzona został mszą świętą w Kaplicy w Głoskowie odprawioną przez Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie ks. Ryszarda Andruszczaka, Proboszcza Parafii Borowie ks. Dariusza Parafiniuka oaz wikariusza Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie ks. Wiesława Mućka w intencji pracowników oświaty. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy Borowie Marta Serzysko, Skarbnik Gminy Hanna Ośko, Kierownik Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Jacek Walecki, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu Edward Dąbrowski, dzielnicowy sierż. sztab. Łukasz Rosłaniec oraz dyrektorzy i pracownicy szkół z terenu Gminy Borowie.

Uroczystość otworzyła Małgorzata Piętka Dyrektor Zespołu Szkół w Głoskowie, witając zaproszonych na uroczystość gości.

Z okazji dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane następujące nagrody:

Doceniając wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków pedagogicznych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, a w szczególności za dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w egzaminach i sprawdzianach uczniów, efektywną organizację opieki i pomocy uczniom mającym trudność w nauce, prowadzeniem działalności wychowawczej poprzez organizację wycieczek, wyjazdów sportowo – rekreacyjnych, organizację stałej współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, aktywizację rodziców do szerokiej współpracy ze szkołą, a także wydatną działalność związaną ze środowiskiem, w tym pomoc w organizacji lokalnych uroczystości:

Nagrodę Wójta Gminy otrzymali następujący nauczyciele:
  Zespół Szkół w Głoskowie:
 1. mgr Małgorzata Piętka
 2. mgr Marcin Możdżonek
 3. mgr Grażyna Drewnik
 4. mgr Maryla Serzysko
  Zespół Oświatowy w Borowiu
 1. mgr Ewa Wielgosz
 2. mgr Barbara Baran
 3. mgr Iwona Serzysk
 4. mgr Katarzyna Mucha
 5. mgr Dorota Grzegrzółka
 6. mgr Jolanta Witek
 7. mgr Jolanta Tomaszewska
 8. mgr Anna Gałązka
 9. mgr Małgorzata Sałasińska
 10. mgr Andrzej Kurach
 11. mgr Hanna Król
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
 1. mgr Jolanta Maszkiewicz
 2. mgr Elżbieta Bartosiewicz
 3. ks. mgr Mateusz Szewczyk
Nagrody Wójta Gminy wręczyli Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Wiesław Gąska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Borowie Alicja Szaniawska.

W tym dniu nauczyciele i pracownicy otrzymali także nagrody dyrektorów poszczególnych szkół:

  Zespół Szkół w Głoskowie:
 1. mgr Iwana Maletka
 2. mgr Sylwia Olszewska
 3. mgr Monika Baran
 4. Mirosława Bogucka
 5. Jolanta Piętka
 6. Genowefa Kowalska
 7. Mirosława Zalewska
 8. Monika Mikulska
  Zespół Oświatowy w Borowiu
 1. mgr Hanna Baran
 2. mgr Olga Zadrożna
 3. dr Renata Krupa
 4. mgr Mateusz Gąska
 5. mgr Elżbieta Duczek
 6. mgr Beata Łodyga
 7. Halina Nowak
 8. Aneta Galas
 9. Agnieszka Zając
 10. Barbara Nowak
 11. Tadeusz Tomaszewski
 12. Ewelina Zygadło
 13. Teresa Kordaś
 14. Elżbieta Baran
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
 1. mgr Bożena Gajowniczek
 2. Zofia Piotrowska
Uroczystość uświetniły występy uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem oraz Zespołu Szkół w Głoskowie.

Galeria zdjęć z uroczystości:


Powrót