OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH I WRĘCZENIE MEDALI PREZYDENTA RP "ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ"

       W dniu 23 października 2014 roku w Siedlcach w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 6 nauczycieli z gminy Borowie zostało odznaczonych medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

       W uroczystości uczestniczył: Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych oraz związków zawodowych. Gospodarzami uroczystości byli: Pan Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty, Pani Joanna Kaniuk- Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz Michał Hołownia - dyrektor Zespołu Szkól Muzycznych w Siedlcach.

       Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 sierpnia 2014 roku za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Urszula Mikulska - nauczyciel Zespołu Szkół w Głoskowie,
 • pani Marzena Nowak - nauczyciel Publicznej szkoły Podstawowej w Brzuskowoli.

         Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 i 08 sierpnia 2014 roku za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pani Katarzyna Kot - nauczyciel Publicznej szkoły Podstawowej w Iwowem,
 • Pani Bożena Lipińska - nauczyciel Zespołu Oświatowego w Borowiu,
 • Pani Iwona Maletka - nauczyciel Zespołu Szkół w Głoskowie,
 • Pani Iwona Serzysko - nauczyciel Zespołu Oświatowego w Borowiu.

         Odznaczonym nauczycielom składamy serdeczne gratulacje z okazji przyznania odznaczeń państwowych.  Powrót