Dokumenty informacyjne dla Radnych Rady Gminy Borowie


Statut Gminy Borowie

Strategia Rozwoju Gminy Borowie na lata 2010 – 2020

Plan Odnowy Miejscowości Borowie

Plan Odnowy Miejscowości Iwowe

Plan Odnowy Miejscowości Laliny

Plan Odnowy Miejscowości Dudka

Uchwała Nr Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borowie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.