Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wójt Gminy Borowie informuje, że pozyskał środki finansowe pochodzące od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 133 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele kultury”, realizowanego w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”; Priorytet: „Infrastruktura domów kultury”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


Galeria zdjęć budynku przed remontem
Galeria zdjęć z prac remontowych
Galeria zdjęć budynek po remoncie

Powrót