Gminne Dożynki w Borowiu 2010


       29 sierpnia 2010 roku w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki. Organizatorami tegorocznych obchodów święta plonów był Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska oraz samorząd gminy pod przewodnictwem Alberta Barana.
      Uroczystość rozpoczęto o godzinie 1200 dziękczynną mszą świętą w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu. Mszę celebrował Proboszcz Parafii ks. kanonik Stanisław Staręga.
      Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami Borowia do budynku miejscowej dyskoteki gdzie odbyła się dalsza część rolniczego święta. W tym roku mogliśmy podziwiać znacznie większą niż zwykle ilość wieńcy dożynkowych przygotowanych przez następujące sołectwa: Łopacianka, Chromin, Iwowe, Laliny, Brzuskowola, Filipówka, Brzuza, Kamionka, Słup Pierwszy, Dudka, Wilchta, Głosków.
      Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem chleba przez starostów dożynek Grażynę i Leona małżonków Zawadka oraz pozostałe delegacje z poszczególnych sołectw na ręce Wójta Gminy Wiesława Gąski oraz Przewodniczącego Rady Gminy Alberta Barana. Tegoroczni starostowie dożynek mieszkają w Filipówce i wspólnie z synem prowadzą 24 hektarowe gospodarstwo ukierunkowane na produkcję porzeczek. Gospodarstwo jest w pełni wyposażone w sprzęt do pielęgnacji i zbioru porzeczek. Oboje Państwo Zawadkowie są absolwentami Technikum Rolniczego w Miętnem.
      Bochny chleba złożyły delegacje z poszczególnych sołectw z radnymi i sołtysami na czele to jest z: Borowia, Starej Brzuzy, Lalin, Iwowego, Jaźwin, Gościewicza, Łopacianki, Słupa Drugiego, Słupa Pierwszego, Filipówki, Brzuskowoli, Chromina, Głoskowa, Dudki, Kamionki, Wilchty oraz delegacja z Ośrodka MONAR w Głoskowie. Uroczystość prowadzona była przez Panią Beatę Reda pełniącą obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Panią Marzenę Nowak V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, które powitały przybyłych na uroczystość gości w osobach:

 • Panią Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP,
 • Pana Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP,
 • ks. kan. Stanisława Staręgę Proboszcza Parafii Borowie,
 • ks. Leona Bobrowskiego Wikariusza Parafii Borowie,
 • Pana Marka Chciałowskiego V-ce Starostę Powiatu Garwolińskiego,
 • Pana Jerzego Piesio Sekretarza Powiatu Garwolińskiego,
 • Pana Waldemara Sabaka Wójta Gminy Górzno,
 • Panią Albinę Łubian Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa,
 • Panią Lillę Barbarę Zgódka Sekretarza Gminy Latowicz,
 • Pana Janusza Krawczyka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Panią Janina Orzełowską Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach,
 • Pana Stefana Gorę Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Garwolinie,
 • Pana Ryszarda Zawadkę Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Borowiu,
 • Panią Marię Stefanowską Kierownika Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie,
 • Pana Waldemara Zarębę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie,
 • Panią Elżbietę Zielińską Kierownika Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie,
 • Radnych Gminy Borowie z Przewodniczącym Panem Albertem Baranem, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek funkcjonujących na terenie gminy Borowie, przedstawicieli firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Borowie, a także firm współpracujących z gminą Borowie, dyrektorów szkół z terenu gminy Borowie, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zespoły ludowe oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.
        Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Gąska mówiąc:


        Czcigodni Księża,
        Szanowni rolnicy,
        Dostojni goście,
        Szanowni Państwo

        Przed chwilą z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Albertem Baranem z rąk starostów gminnych dożynek, oraz delegacji z poszczególnych sołectw otrzymaliśmy piękne bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, ziarna, które wzrastało i dojrzewało na borowieckiej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar. Piękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem, ten gest jest wyrazem braterstwa , przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi.
        Dlatego też za chwilę tymi pięknym bochnami chleba podzielimy się z Państwem. Dożynki, to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Ale to też dzień w którym Bogu dziękujemy za pracę i owoce tej pracy, i prosimy o błogosławieństwo na przyszłość. W tym roku szczególnie mamy za co dziękować bo plony są dobre, ale także za to , że omijały nas klęski wielokrotnych powodzi, huraganów , pożarów i innych nawałnic. Dlatego też w tym miejscu chciałbym podziękować ks. kanonikowi Stanisławowi Starędze – Proboszczowi naszej Parafii za sprawowaną mszę świętą w intencji rolników, ich rodzin i wszystkich którzy współtworzą oblicze polskiej wsi. Dziękuję za skierowane ciepłe słowa w naszym kierunku i za wszystko dobro jakie czyni w tej Parafii. Dziękuję rolnikom za ciężką pracę na roli i wszystkim delegacjom za przyniesione bochny chleba, za piękne wieńce dożynkowe, za trud i wysiłek włożony w ich przygotowanie. Dziękuję wszystkim , którzy przygotowali i współtworzą tą dzisiejszą uroczystość dożynkową.
        Szanowni Państwo,
        Dożynki mają długą swoją tradycję w Polsce, na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Te wcześniejsze obchodzono w majątkach ziemskich, później organizowano je we wsiach , w gminach, parafiach. Organizowano je w powiecie , województwie i kraju.
        Po drugiej wojnie światowej przez wiele lat dożynki miały charakter bardziej polityczny. Podkreślano akcenty poparcia dla polityki rolnej ówczesnych władz, ale też zachowano wiele elementów tradycji takich jak wieńce czy przyśpiewki. W latach osiemdziesiątych powrócono do uroczystości dożynkowych o charakterze religijnym . Jak one przebiegają teraz mamy wszyscy możliwość zobaczyć dzięki zaangażowaniu zespołów ludowych i wielu osób w poszczególnych sołectwach gminy Borowie. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla społeczeństwa bo przypominają że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb.
        Jednak wielu ludziom zamieszkującym miasta a szczególnie rządzącym trudno jest docenić pracę rolnika zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest podstawą egzystencji człowieka i nie da się tego zmienić. Wejście naszego kraju do unii europejskiej spowodowało, że wielu rolnikom żyje się lepiej, ale także nastąpiła likwidacja wielu małych gospodarstw rolnych pozbawiając dodatkowego źródła utrzymania wielu polskich rodzin nie dając nic w zamian.

        Szanowni Państwo,
        Dzisiejsza wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Dzisiejsza wieś kultywując tradycje naszych ojców i dziadów otworzyła szeroko bramy na współczesność, bo dzisiejszy czas tego od nas wymaga. Dlatego też współczesna wieś chce mieć nie tylko telefony, wodociągi, gazociągi ale także kanalizację sanitarną, dobre drogi , bardzo dobrze rozwiniętą sieć przedszkoli, szkół i innych dóbr współczesnej cywilizacji. Dlatego też samorząd gminy Borowie o te dobra współczesnej cywilizacji skutecznie zabiega. W miarę naszych możliwości zabiegamy aby jak najwięcej środków finansowych pozyskać do naszego gminnego budżetu. Dlatego jako mała gmina typowo rolnicza bez przemysły i bez większych dochodów podatkowych, dzięki pozyskaniu wielu milionów złotych możemy sobie pozwolić na kompleksową przebudowę w Borowiu dróg i chodników z ich odwodnieniem. , wybudowaniem kręgielni , wybudowaniem sali gimnastycznej i przeprowadzeniem kapitalnego remontu szkoły Głoskowie, dzięki czemu mogło powstać przedszkole, rozpoczęliśmy budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej dla Kamionki, Dudki i części wsi Wilchta. Prowadzimy kapitalny remont ośrodka zdrowia Borowiu w którym znajdą się dodatkowe gabinety lekarskie z nowoczesnym wyposażeniem. Jesteśmy na ukończeniu kolejnej inwestycji oświatowej jaką jest nowoczesne przedszkole z placem zabaw w Borowiu. Prowadzimy wiele innych zadań o których dzisiaj nie sposób mówić.
        Chcemy aby Polska wieś a szczególnie wioski w gminie Borowie jak najwięcej skorzystały na wejściu Polski do unii europejskiej, dlatego też przygotowaliśmy i złożyliśmy wnioski o sfinansowanie kolejnych inwestycji w odpowiednich instytucjach lub przygotowujemy je do przekazania. Myślę że dowodem na to, iż borowieckie wsie otworzyły szeroko bramy na współczesność jest fakt, iż ponad 550 wniosków złożono na założenie na naszych domach kolektorów słonecznych – dziękuję Państwu za to, bo nie myślałem, że będzie aż takie Państwa zainteresowanie. Teraz samorząd Borowia wspólnie z samorządem Pilawy i Wilgi będzie zabiegał aby wniosek był jak najlepiej przygotowany i uzyskał aprobatę oceniającej instytucji. Przed samorządem Borowia jeszcze wiele wyzwań ale przede wszystkim przed nami budowa kolejnych odcinków dróg i budowa kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej.

        Drodzy rolnicy
        Wasza praca na roli i miejsce gdzie ją wykonujecie –polska wieś – to podstawa narodowej tradycji i tożsamości. W świecie pełnym wciąż nowych zagrożeń stanowicie element stałości i trwania. Tworzycie kulturę wsi w której jest zawsze miejsce na nowoczesność i rzeczy dawne uświęcone tradycją. Niech te bochny chleba i przepiękne wieńce dożynkowe przypominają dzisiejszemu i przyszłemu pokoleniu że bez rolnika i jego umiłowania do Matki Ziemi nie może funkcjonować świat.
        Niech słowa Cypriana Kamila Norwida wciąż rozbrzmiewają w naszych sercach: „Do kraju tego, gdzie przez uszanowanie podnoszą z ziemi okruszynę chleba – tęskno mi Panie”.
         Na zakończenie korzystając z okazji chcę serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Borowie za udzieloną pomoc materialną i finansową osobom poszkodowanym podczas powodzi w gminie Wilków na lubelszczyźnie. Nie tak dawno wspólnie z Panią Martą Serzysko Sekretarzem Gminy odwiedziliśmy mieszkańców kilku wiosek w gminie Wilków, obraz jaki tam nadal trwa jest przerażający. Mieliśmy możliwość na własne oczy zobaczyć puste domy bez podłóg i tynków na ścianach oraz ból i cierpienie tych ludzi.
         Dlatego też dzięki Państwa ofiarności wiele ton zboża trafiło do potrzebujących rolników a zebrane środki finansowe w kwocie blisko 23 tysięcy złotych przekazałem 6 rodzinom wielodzietnym, którzy za moim pośrednictwem serdecznie Państwu dziękują.

         Szanowni zebrani,
         Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości życzę pięknych przeżyć i dobrego odpoczynku a rolnikom na kolejny rozpoczynający się rok rolniczego trudu - Szczęść Boże.

        W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Jerzy Piesio, Stanisława Prządka, Krzysztof Borkowski, Janina Orzełowska, oraz Marek Chciałowski.
        Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw dzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi.
        W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe z terenu gminy Borowie: Zespół Ludowy „Borowianki”, Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy z Chromina. Między występami zespołów ludowych grała kapela ludowa „Bocianisko” a także wystąpiły dzieci z Ogniska Muzycznego przy GOK, którego opiekunem jest Pan Jerzy Hrycak.
        Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli podziękowania poszczególnym delegacjom wsi za przygotowanie i zaprezentowanie wieńcy dożynkowych, natomiast Zespoły Ludowe otrzymały upominki.
        Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była wieczorna zabawa taneczna zorganizowana przez OSP w Borowiu.

  Galeria zdjęć