Gminne Dożynki w Borowiu 2011


       28 sierpnia 2011 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 dziękczynną mszą świętą za tegoroczny plon w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu, odprawioną przez proboszcza ks. kan. Stanisława Staręgę.
       Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Borowia na miejsce uroczystości, którym był nowo wybudowany parking w centrum Borowia. W tym roku mogliśmy podziwiać wieńce dożynkowe przygotowane przez następujące wsie: Łopacianka, Chromin, Iwowe, Laliny, Filipówka, Borowie, Brzuza, Jaźwiny, Kamionka, Dudka, Łętów, Głosków.
       Jak nakazuje obyczaj uroczystość została rozpoczęta przekazaniem chleba przez starostów dożynek państwa Annę i Bogdana Świątków na ręce Wójta Gminy pana Wiesława Gąski oraz Przewodniczącej Rady Gminy pani Alicji Szaniawskiej. W dalszej kolejności bochny chleba złożyły delegacje z poszczególnych sołectw z radnymi i sołtysami na czele oraz wychowankowie MONAR z Głoskowa.
       Uroczystość prowadzona była przez panią Katarzynę Iwaniec dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz panią Marzenę Nowak V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, które powitały przybyłych na uroczystość zaproszonych gości.
       Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Wiesław Gąska mówiąc:

      Pani Poseł,
      Panie Pośle,
      Czcigodni Księża,
      Panie Starosto,
      Drodzy Rolnicy,
      Dostojni goście,
      Szanowni Państwo – uczestnicy dzisiejszej uroczystości.

      Minął kolejny rok rolniczego trudu. Nie sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowane głównie obfitymi deszczami, przeplatanymi burzami i nawałnicami, były przyczyną opóźnienia zbiorów zbóż. Zgodnie z wieloletnią już naszą borowiecką tradycją, gminną uroczystością dożynkową, poprzedzoną dziękczynną Mszą Świętą, kończymy tegoroczne żniwowanie. Nie ma już na naszych polach stojących na pniu zbóż. Spotykamy się w dniu dzisiejszym, na tym niewielkim skrawku ziemi przekazanej przed kilkoma laty samorządowi Gminy przez wspólnotę wsi Borowie, by podziękować Bogu, za dar tegorocznych plonów. Podziękować także naszym rolnikom i ich rodzinom za całoroczny trud i wysiłek, za ciężką pracę na ziemi naszych ojców i dziadów.
      Dożynki są zwieńczeniem pracy rolników i ich rodzin. Bogata, bo sięgająca czasów średniowiecza tradycja tej uroczystości - choć w przeszłości różnie obchodzona, traktowana jest jako ukoronowanie, mozolnej i wymagającej poświęcenia pracy na roli. Dożynki, to od wieków święto polskiej wsi, to hołd dla tych, którzy przez cały rok w pocie czoła, uprawiają ziemię i zbierają plony. Owoce pracy rolników mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie nas wszystkich. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że żywność trafiająca na nasze stoły zawdzięcza swoją jakość ciężkiej ludzkiej pracy. Troskliwe i doświadczone oko gospodarza czuwa nad tym, by zebrany na koniec plon był jak najobfitszy. Bogactwo Matki Ziemi, wysiłek człowieka i błogosławieństwo Boga składa się na ów końcowy efekt.
      W dniu dzisiejszym cała społeczność gminy Borowie raduje się ze szczęśliwego zakończenia żniwowania i składamy naszym rolnikom wyrazy uznania i podziękowania. Wielokrotnie też oddawał hołd spracowanym rękom polskiego rolnika nasz Wielki Polak Papież - Błogosławiony Jan Paweł II. Wszyscy też pamiętamy książkę Bronisława Reymonta, pt. „Chłopi” który przedstawił w niej postać Boryny - chłopa kochającego nade wszystko, ziemię. Jakże wymowne są też dzisiaj słowa Wincentego Witosa - przywódcy polskich chłopów, który mówił: „Tam się kończy Polska, gdzie kończą się chłopskie zagony”. I dodawał – „tyle Ojczyzny, ile Ziemi”. Ale warto przytoczyć też słowa wielokrotnie wołane z ust Patrona naszych Szkół w Głoskowie ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; „Naród Polski musi się całym sercem trzymać ziemi i przez nią zabezpieczyć swą wolność i miejsce w Europie”.

          Szanowni Państwo,
      Tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, który otrzymaliśmy z Panią Alicją Szaniawską - Przewodniczącą Rady Gminy od naszych rolników, to symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro, by tego chleba nigdy nie zabrakło na polskich stołach. Rolnicy swoją pracowitością i wytrwałością udowadniają nam, że sami stanowią największą wartość i najcenniejsze bogactwo wsi.

      Z radością patrzyłem na dzisiejszy dożynkowy korowód i z całą stanowczością stwierdzam- ziemia borowiecka i jej mieszkańcy mają powód do dumy,- dziękuję Wam za kultywowanie tej pięknej tradycji, za piękne, misternie wykonane dożynkowe wieńce, które są dowodem, że ziarna na chleb nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Dziękuję za okazałe bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, bo w chlebie zawarta jest nasza święta wiara, praca, gościnność i zapewnienie, że gdyby miało go komuś z nas zabraknąć, to każdemu wystarczy ludzkiej wrażliwości, aby chlebem się podzielić.

         Szanowni Państwo
      Z roku na rok pięknieją nasze wioski, pięknieją też nasze zagrody. To świadczy o pracowitości naszych mieszkańców. Cieszy fakt, że wspólnie wpływamy na standard naszego samorządowego życia. Władze samorządowe – rada gminy i ja jako wójt , w pełni rozumiemy potrzeby naszych mieszkańców i w miarę możliwości finansowych staramy się rozwiązywać problemy i wychodzić naprzeciw tym potrzebom. Ale pomimo wielu zrealizowanych zadań które są już za nami, to lista potrzeb przed nami jest jeszcze dłuższa. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkich potrzeb nie da się zaspokoić - z jednego powodu, ograniczone środki finansowe, coraz więcej zadań przekazywanych władzom na „dole” bez zabezpieczania środków finansowych. Dlatego też staramy się wybierać te zadania, które po ich wykonaniu służyłyby jak największej liczbie mieszkańców jak również takie, na które można pozyskać środki finansowe z zewnątrz. I chociaż nieraz są pilne potrzeby wykonania inwestycji to mając wybór, wykonać je za własne środki czy poczekać i zrobić za środki pozyskane z innych źródeł, wybieram tą drugą możliwość. Bo własne, niewielkie środki pochodzące z podatków naszych mieszkańców mamy na co wydatkować. Pozwólcie Państwo, że kilka słów o naszych samorządowych zadaniach, Z końcem 2010 roku zakończyliśmy modernizację Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Borowiu, w wyniku czego utworzone zostały gabinety lekarskie oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny - koszt zadania to kwota 1 250 000zł z czego 650 000 zł pochodzi z funduszy unijnych. Z końcem czerwca tego roku zakończyliśmy zadanie pn. Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego w Borowiu , w wyniku czego powstało 14 ulic z chodnikami i odwodnieniem oraz parking na którym się znajdujemy. Koszt zadania wyniósł 5 600 000 zł z czego 4 700 000 zł to środki unijne. Od ubiegłego roku kontynuujemy budowę 8,0 km odcinka kanalizacji sanitarnej dla 150 odbiorców od oczyszczalni w Borowiu przez Kamionkę , do wsi Dudka i cz. wsi Wilchta i Głosków. Koszt zadania to ponad 6,5 mln zł. Środki unijne to kwota 3,6 mln zł. Jesteśmy też świadkami budowy boiska sportowego w Borowiu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Koszt budowy to kwota nieco ponad 1 mln zł, 200 tyś. zł to środki własne a pozostałe pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Sportu. Kontynuujemy budowę dróg o nawierzchni asfaltowej , w najbliższych tygodniach zostanie wybudowany blisko 1,5 km odcinek w Głoskowie za blisko 400 000 zł. W trakcie kapitalnego remontu jest Gminna Izba Pamięci z/s w Lalinach. Koszt zadania to kwota 165 000 zł , środki unijne to kwota 104 000 zł. Zakończyliśmy modernizację budynku po kotłowni na Przedszkole samorządowe przy Szkole Podstawowej w Iwowem. Koszt zadania wyniósł 145 000 zł , Środki pochodzą w całości z budżetu gminy. W chwili obecnej mamy 4 przedszkola działające przy wszystkich placówkach oświatowych i tym samym jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce gdzie mamy możliwość objęcia opieką przedszkolną wszystkie dzieci z terenu gminy.

        Szanowni Państwo,
      W tym miejscu chcę serdecznie podziękować za owocną współpracę radnym, sołtysom i radom sołeckim, strażakom ochotnikom, kołom gospodyń wiejskim i zespołom ludowym. Serdecznie dziękuję za efektywną pracę pracownikom urzędu gminy, kierownikom jednostek podległych samorządowi, dyrektorom, kierownikom i prezesom zakładów pracy działających na terenie gminy. Dziękuję także tym wszystkim osobom z poza terenu naszej gminy, którzy pomagali mi i wspierali w wysiłkach na rzecz pozyskiwania środków i tworzenia dobrego klimatu dla gminy Borowie.

       Szanowni Państwo , drodzy mieszkańcy gminy Borowie.
      Jestem niezmiernie rad, że mogę uczestniczyć w tym święcie plonów wspólnie z rolnikami i ich rodzinami, mieszkańcami gminy i gośćmi zgromadzonymi na tym przepięknym rolniczym święcie. Przed chwilą od starostów dzisiejszych dożynek, Państwa Anny i Bogdana Świątków z Lalin wspólnie z Panią Przewodniczącą otrzymaliśmy przepiękny bochen chleba, który jest symbolem dostatku, swoistym darem urodzajnej ziemi i potwierdzeniem pracowitości rolników z naszej gminy. Staropolski gest dzielenia się chlebem zawiera w sobie gro ponadczasowych wartości , braterstwa , przyjaźni i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Przyjmując ten dar zapewniamy, że będziemy dzielić go sprawiedliwie, aby chleba nigdy i nikomu nie zabrakło. Szczęść Boże drodzy rolnicy dla waszej ciężkiej pracy.


       W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: pan Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, pani Stanisława Prządka Posłanka na Sejm RP, pan Ryszard Smolarek Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Garwolinie, pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego, pan Krzysztof Żochowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz pan Grzegorz Woźniak Prezes Zarządu Powiatowego PiS w Garwolinie.
       Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz mieszkańcami gminy.
       W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe: Zespół Ludowy „Borowianki”, Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki” oraz Zespół Ludowy z Chromina.
       Na tegorocznych dożynkach zostały także wręczone pamiątkowe puchary dla trzech rolników, którzy w 2010 roku dostarczyli najwięcej mleka do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie, byli to: pan Mirosław Baran z Nowej Brzuzy, pan Sławomir Wielgosz z Gozdu oraz pan Mirosław Gaładyk z Łopacianki. Pamiątkowe puchary wręczył pan Roman Chojecki przedstawiciel OSM w Garwolinie.
       Na zakończenie uroczystości pani Stanisława Prządka poseł na Sejm RP, pan Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, pani Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy oraz pani Marta Serzysko Sekretarz Gminy Borowie wręczyli podziękowania dla Zespołów Ludowych za występy na tegorocznych dożynkach.
       Następnie na scenie wystąpił zespół DISCO-FULL. Dalsza zabawa, już przy zespole „BOYS” ze Zgórza, trwała do późnych godzin wieczornych.

Galeria zdjęć