Gminne Dożynki w Borowiu 2012

      W dniu 26 sierpnia 2012 roku w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu, odprawioną przez ks. kan. Stanisława Staręgę.
      Po mszy św. korowód dożynkowy z misternie przygotowanymi wieńcami dożynkowymi przeszedł ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W tym roku wieńce przygotowali mieszkańcy Borowia, Iwowego, Lalin, Filipówki, Chromina, Dudki, Kamionki, Głoskowa, Łętowa, Wilchty, Łopacianki, Jaźwin, Starej Brzuzy i Brzuskowoli.
      Zgodnie z tradycją pierwszym punktem uroczystości było wręczenie chlebów dożynkowych władzom gminy. Jako pierwsi dokonali tego starostowie dożynek Państwo Agnieszka i Wiesław Szelągowie, a następnie delegacje z Borowia, Gościewicza, Brzuskowoli, Słupa Pierwszego, Słupa Drugiego, Kamionki, Iwowego, Chromina, Dudki, Starej Brzuzy, Nowej Brzuzy, Wilchty, Głoskowa, Lalin, Jaźwin, Łętowa, Łopacianki, Filipówki oraz delegacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar w Głoskowie i delegacja dzieci z Brzuskowoli.
      Tegoroczne dożynki poprowadziła Pani Marzena Nowak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borowie, która na wstępie powitała przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, którymi byli: Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, który reprezentował Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Chciałowski Starosta Garwoliński, Stefan Gora Wicestarosta Garwoliński, Jerzy Piesio Sekretarz Powiatu Garwolińskiego, ks. kan. Stanisław Staręga Proboszcz Parafii Borowie, ks. Radosław Osipacz Wikariusz Parafii Borowie, Bernadeta Mikos Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa, Tadeusz Mikulski Burmistrz Miasta Garwolin, Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Barbara Zgódka Sekretarz Gminy Latowicz, Elżbieta Sitek Skarbnik Gminy Miastków Kościelny, Maria Stefanowska Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie, Janusz Krawczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, Klemens Serzysko Komendant Powiatowej Policji w Garwolinie, Teresa Orowiecka Kierownik KRUS w Garwolinie, Alicja Kęckiewicz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Lucyna Zając Kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu, Ryszard Zawadka Prezes Zarządu Gminnego PSL w Borowiu, Elżbieta Zielińska Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie, Zbigniew Karwowski Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu, Józef Pytel i Mirosław Pytel właściciele Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych w Miętnem, Leszek Parol właściciel firmy TIP-TOP z Góry Kalwarii, Jarosław Wyglądała właściciel firmy EKO LIDER z Lucina, Eligia Bojko-Masny Radca Prawny Urzędu Gminy.
      Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

      Czcigodni Księża,
      Drodzy Rolnicy,
      Dostojni Goście,
      Szanowni Państwo – zebrani na dzisiejszej uroczystości,


      Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze uroczystości i tak liczne uczestnictwo pomimo deszczowej pogody. W dniu dzisiejszym obchodzimy doroczne święto rolniczego trudu, zwane dożynkami. W takim dniu jak dzisiejszy utożsamiamy się z naszymi rolnikami, i ich ciężką pracą. Doceniamy efekty całorocznej jakże trudnej pracy, dziękujemy za największy dar rolniczego trudu, za chleb.
      Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi plony i karmi, z niej czerpiemy chleb niezbędny dla życia każdego człowieka. W takim dniu jak dzisiejszy z wdzięcznością pochylamy głowy przed rolnikami, którzy na tej ziemi pracują. Dlatego też obowiązkiem każdego z nas jest podejmowanie odpowiednich działań w trosce o to, aby rolnik i jego warsztat pracy, polska ziemia, była zawsze ceniona i chroniona.
      Jest nam potrzebny nowoczesny sprzęt, maszyny, nowe technologie, ale nie zastąpią one ludzi, dlatego powinniśmy szanować rolnika tak ciężko pracującego na roli. Jakże często, szczególnie mieszkańcy miast zazdroszczą rolnikom dorobku i ich osiągnięć, ale nie widzą bądź nie chcą widzieć ciężkiej jego pracy.
      Drodzy rolnicy,
      Dziękujemy Wam za okazałe bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, które przed chwilą otrzymaliśmy z Panią Przewodniczącą Rady Gminy od starostów dzisiejszych dożynek, a także od delegacji z poszczególnych wiosek. W tym chlebie zawarty jest trud rolnika i jego codzienna praca. Dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie we własny warsztat pracy.
      To Wy z oczekiwaniem patrzycie na niebo upraszając raz deszczu a innym razem słońca. To Wy nie macie określonej godziny na rozpoczęcie i zakończenie pracy. To wy często ponosicie ogromne straty w plonach spowodowane suszą, nawałnicami i gradobiciami a także „klęską urodzaju”.
      Dziękujemy za całoroczny trud, życzymy zawsze wysokich plonów i udanych zbiorów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy i dobrze spełnianego obowiązku wobec narodu. Świętujemy dziś dożynki, by w ten sposób wyrazić Wam szacunek i wdzięczność za Waszą pracę.
      Szanowni Państwo!
      Dożynki to nie tylko święto rolnika to także święto wszystkich mieszkańców wsi, dlatego w takim dniu należy powiedzieć kilka słów o działaniach administracji samorządowej poprawiających codzienny byt mieszkańców naszych wiosek. Dzisiejsza wieś kultywując tradycję naszych ojców otwiera się coraz bardziej na współczesność, bo tego świat coraz bardziej wymaga. Dlatego nasz gminny „plon” nie tylko z kłosianych wieńców, nie tylko z bochnów chleba się składa. Gminne dożynki są okazją do poinformowania co udało nam się wspólnie zrobić i dzięki temu przybliżyć Gminę do nowoczesnych standardów. Wszystkie nasze działania służyły głównemu celowi – zapewnieniu członkom wspólnoty samorządowej - mieszkańcom Gminy Borowie – coraz nowocześniejszych i godziwszych warunków życia. Od wielu lat prowadzimy corocznie wiele inwestycji, dlatego też ten rok chociaż jeszcze się nie zakończył to także będziemy zaliczać do udanych, a mianowicie:

 1. Zakończyła się prowadzona od dwóch lat budowa kanalizacji sanitarnej dla Kamionki, Dudki i częściowo dla Wilchty, której koszt wyniósł ponad 6 mln zł z czego 3,6 mln pochodzi z budżetu unii europejskiej,
 2. Trwa kapitalny remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy, który trwać będzie do następnego roku a jego koszt wyniesie 800 tys. zł.
 3. Za kilka dni rozpocznie się także kapitalny remont zabytkowego budynku kościoła którego koszt I etapu wyniesie ok. 750 tys. zł, z czego 500 tys. pochodzić będzie z budżetu unii europejskiej,
 4. Wybudowany będzie w najbliższym czasie odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Kamionce (prowadzącej do Czarnowa). Koszt tego zadania wyniesie około 200 tys. zł, część tych środków pochodzić będzie z budżetu Marszałka Woj. Mazowieckiego za co serdecznie dziękujemy,
 5. Trwa budowa 2 placów zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy szkole podstawowej w Iwowem i Brzuskowoli. Koszt tych zadań to kwota 230 tys. zł, z czego 120 tys. pochodzić będzie z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Teren szkolny w Brzuskowoli jest w trakcie grodzenia a w szkole w Iwowem trwa kapitalny remont łazienek na co przeznaczyliśmy w budżecie 80 000 zł.
 6. Starostwo Powiatowe wybudowało o nawierzchni asfaltowej odcinek drogi powiatowej w Łętowie za co Panu Staroście i całemu Zarządowi Powiatu dziękuję,
 7. Trwa budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Głoskowie. Koszt tego zadania wyniesie blisko1 mln zł z czego 500 tys. pochodzi z budżetu Ministerstwa Sportu, zaś 130 tys. ze środków Marszałka Woj. Mazowieckiego, za co Zarządowi serdecznie dziękuję.
 8. Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Dudce za kwotę 0,5 mln zł, większość tej kwoty to środki unii europejskiej.
 9. Trwa modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwowem za kwotę 380 tys. zł z czego również większość to środki unijne.
 10. Trwa remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele kultury, koszt tego zadania wynosi blisko 180 tys zł z czego 133 tys. pochodzi z budżetu Ministra Kultury.
 11. Wiele działań podejmujemy w zakresie polepszenia funkcjonowania gminnej oświaty, w tym zapewnienia wszechstronnej pomocy edukacyjnej dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach, dlatego też realizowany jest 2 letni projekt pn „Lepszy start - edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”, wartość projektu 540 790,80zł.
 12. W czerwcu zakończyliśmy Realizację projektu „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu”, wartość projektu 125 585,00zł,
 13. Od września rozpoczniemy realizację 4 kolejnych projektów w szkołach podstawowych w klasach IV –VI wspomagających uczniów w przyswajaniu wiedzy, których wartość wynosi blisko 76 tys. zł.

      Wszystkie projekty edukacyjne w 100 % są finansowane z budżetu unii europejskiej. Wszystkim którzy wspomagali nas w tym budowaniu lepszego jutra serdecznie dziękuję, dziękuję radnym rady gminy , sołtysom, kierownikom i dyrektorom jednostek, tym wszystkim którzy wspomagają nas w powiększaniu budżetu gminy. Dziękuję bardzo serdecznie właścicielom podmiotów gospodarczych i współpracownikom. Dziękuję zespołom ludowym za kultywowanie tradycji ludowej i reprezentowanie gminy Borowie na różnorakich uroczystościach. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Borowie ,
      Jestem niezmiernie rad, że mogę wspólnie z Wami uczestniczyć w tym gminnym święcie plonów. Życzę Wam rolnicy, mieszańcy goście i sobie również, aby nigdy nie zabrakło na naszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Szanujmy chleb i uczmy nasze dzieci i wnuki jego poszanowania- bo przecież tyle rąk ludzkich w znoju i trudzie pracuje by dla wszystkich starczyło, i szanujmy tych dzięki którym go mamy. Bądźmy dobrzy jak ten chleb i dzielmy się nim z tymi, którzy go potrzebują.
      Za chwilę z Panią Przewodniczącą Rady Gminy i poszczególnymi delegacjami wsi podzielimy się ze wszystkimi tu obecnymi, przyniesionymi na tę okazją bochnami chleba. Niech to dzielenie będzie wyrazem , że stanowimy jedną dużą rodziną samorządową.
      Swoje wystąpienie chciałbym zakończyć słowami naszego Wielkiego Rodaka błogosławionego Jana Pawła II, który mówił :
      „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole”.
      Szczęść Boże!


      W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Dariusz Napiórkowski przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Żochowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Stanisława Prządka Posłanka na Sejm RP oraz Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego.
      Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz mieszkańcami gminy.
      Pan Henryk Góźdź przedstawiciel OSM Garwolin wręczył puchary oraz przekazał gratulacje dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu Gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2011 roku. Pierwsze miejsce zajął Sławomir Wielgosz z Gozdu, drugie miejsce zajął Mirosław Gaładyk z Łopacianki, a trzecie miejsce Mirosław Baran z Nowej Brzuzy.
      Podczas dożynek Teresa Orowiecka Kierownik KRUS w Garwolinie ogłosiła konkurs wiedzy rolniczej. Konkurs wygrała Teresa Pazura z Iwowego, drugie miejsce zajęła Iwona Zboina z Filipówki, a trzecie miejsce Iwona Osiak z Filipówki. Nagrody wręczył Marek Chciałowski Starosta Garwoliński. W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe: Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy z Chromina oraz Zespołu pod Żurawiem.
      Na zakończenie uroczystości Stanisława Prządka poseł na Sejm RP, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania oraz kosze ze słodyczami dla zespołów występujących w tegorocznych dożynkach. Po części oficjalnej przy muzyce zespołów BOYS ze Zgórza oraz SILVER z Wilchty wszyscy uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy do późnych godzin wieczornych.Galeria zdjęćPowrót