Gminne Dożynki w Borowiu 2013

      W dniu 1 września 2013 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez ks. Dariusza Parafiniuka.

      Po mszy św. korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi przeszedł ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W tym roku wieńce przygotowali mieszkańcy Borowia, Iwowego, Lalin, Filipówki, Chromina, Dudki, Kamionki, Głoskowa, Łętowa, Wilchty, Słupa Pierwszego, Łopacianki, Jaźwin, Nowej Brzuzy i Starej Brzuzy.
Zgodnie z tradycją pierwszym punktem uroczystości było wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy. Dokonali tego starostowie dożynek Państwo Marta i Mirosław Gaładykowie z Łopacianki, a następnie delegacje z Borowia, Głoskowa, Gościewicza, Iwowego, Słupa Pierwszego, Łopacianki, Brzuskowoli, Stowarzyszenia MONAR w Głoskowie, Filipówki, Starej Brzuzy, Nowej Brzuzy, Lalin, Dudki, Łętowa, Wilchty, Chromina, Kamionki, Słupa Drugiego i Jaźwin.

       Dożynki były prowadzone przez Panią Marzenę Nowak Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Borowie oraz Panią Katarzynę Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. Na wstępie powitały przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, którymi byli: Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Stefan Gora Wicestarosta Garwoliński, Jerzy Piesio Sekretarz Powiatu Garwolińskiego, Sławomir Rusak Zastępca Wójta Gminy Miastków Kościelny, ks. Dariusz Parafiniuk Proboszcz Parafii Borowie, ks. Radosław Osipacz Wikariusz Parafii Borowie, Bernadeta Mikos Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa, Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz, Maria Stefanowska Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie, Klemens Serzysko Komendant Powiatowej Policji w Garwolinie, Piotr Wysocki Zastępca Kierownika KRUS w Garwolinie, Roman Odalski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Alicja Kęckiewicz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Joanna Stułka Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu, Ryszard Zawadka Prezes Zarządu Gminnego PSL w Borowiu, Elżbieta Zielińska Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie, Zbigniew Karwowski Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu, Józef Pytel i Mirosław Pytel właściciele Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych w Miętnem, Witold Sitek Prezes Zakładu Mega-Bud w Kamionce.

       Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

Pani Poseł,
Panie Starosto, Czcigodni Księża,
Drodzy rolnicy, Dostojni goście. Szanowni Państwo – uczestnicy dzisiejszej uroczystości.

      Stało się już naszą gminną tradycją, tak jak przed wiekami, że po zakończeniu zbiorów zbóż obchodzimy Gminne święto plonów zwane Dożynkami. Cieszy fakt, że z roku na rok coraz więcej wspólnot wiejskich włącza się w tą piękną ludową tradycję. Pragnę podziękować starostom tegorocznych dożynek Państwu Marcie i Mirosławowi Gaładykom z Łopacianki za przyjęcie roli gospodarzy dożynek gminnych a także za przekazany piękny bochen chleba – symbol ciężkiej pracy rolników naszej gminy. Dziękuję wszystkim delegacjom z poszczególnych sołectw naszej gminy za przekazane bochny chleba a także za trud pracy przy tworzeniu tych pięknych wieńców dożynkowych. Wyrażam uznanie i kieruję słowa podziękowania, do rolników i ich rodzin za trudną i ciężką pracę, do wszystkich, którzy pracują na rzecz rolnictwa, a także wszystkich którzy przygotowywali dzisiejszą gminną uroczystość – Pani Sekretarz i pracownikom Urzędu, pracownikom Zespołu Oświatowego w Borowiu, pani Dyrektor i pracownikom Ośrodka Kultury, Strażakom i policjantom. Dziękuję przedstawicielom firm i instytucji którzy przygotowali swoje stoiska. Dziękuję księdzu Proboszczowi za sprawowanie mszy świętej, za ciepłe słowa skierowane do rolników i za wszelkie dobro jakie czyni w tej Parafii.

      Szanowni Państwo,
Organizacja dzisiejszej uroczystości - Gminnych Dożynek przypomina nam wszystkim , że dzięki ciężkiej pracy rolników, ich trudu, codziennie na nasze stoły trafia chleb bez którego trudno wyobrazić sobie życie człowieka. Jednak wiemy , że wielu milionom ludzi na świecie brakuje tego chleba. Wiemy także jak we współczesnym świecie jest on mało szanowany. Doceniamy jego wartość wówczas gdy go nam zabraknie.
Współczesne rolnictwo jakże różni się od tego sprzed kilkunastu lat, przede wszystkim prawdziwych rolników, producentów żywności mamy dużo mniej, ale ich produkcja znacznie wzrosła dzięki skumulowaniu gospodarstw i większemu zmechanizowaniu. Nasza gmina to przede wszystkim producenci mleka i trzody chlewnej. Jak pokazują dane statystyczne przekazane przez OSM, Gmina Borowie zajmuje I miejsce w produkcji mleka w powiecie garwolińskim, gratuluję tego miejsca i serdecznie dziękuję za włożony trud.

       Szanowni Państwo
Nasza gmina zajmuje nieco ponad 8 tys. ha, na których zamieszkuje w 19 wioskach około 5 300 mieszkańców. Liczba mieszkańców nieznacznie wzrasta, ale jednak liczba urodzeń młodych mieszkańców ciągle maleje. Od 2000 roku w naszych szkołach ubyło blisko 300 uczniów. Pomimo zaistnienia takiej sytuacji inwestujemy w nasze szkoły by uczącym się tam młodym naszym mieszkańcom stworzyć jak najlepsze warunki nauki. W naszych przedszkolach cały czas notujemy wolne miejsca , które czekają na naszych najmłodszych mieszkańców. Nad naszym bezpieczeństwem pożarowym czuwa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Izbą Tradycji z/s w Lalinach, prężnie działające 4 zespoły ludowe dbają o to by na Borowieckiej ziemi między innymi tradycje dożynkowe nie zaginęły, by dawne zwyczaje były odtwarzane i przekazywane młodemu pokoleniu.
Nasze wioski pięknieją dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy wszystkich mieszkańców. Cieszę się, że wspólnie wpływamy na standard naszego samorządowego życia, ale także na wygląd i estetykę naszych gospodarstw. W pełni rozumiemy potrzeby naszych mieszkańców i w miarę możliwości finansowych staramy się rozwiązywać problemy i wychodzić naprzeciw potrzebom. Ale pomimo wielu zrealizowanych zadań które są już za nami, to lista potrzeb przed nami jest jeszcze bardzo długa. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkich potrzeb nie da się zaspokoić - z jednego powodu, brak wystarczających środków finansowych, coraz więcej zadań przekazywanych jest na „dół ” do samorządów gmin, bez zabezpieczenia środków finansowych lub przekazywanych w niewystarczającej wielkości. Dlatego też staramy się wybierać te zadania, które po ich wykonaniu będą służyły jak największej liczbie mieszkańców jak również takie, na które można pozyskać środki finansowe z zewnętrznych źródeł. Pozwólcie Państwo, że powiem kilka słów o naszych samorządowych inwestycjach. W chwili obecnej budowana jest kanalizacja sanitarna na odcinku Borowie – Chrominek o długości blisko 4 km , która niebawem zostanie zakończona, a także trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głosków, Chromin i Łopacianka, o długości blisko 19 km.

       W związku z budową nowych odcinków kanalizacji zachodzi potrzeba rozbudowy już w przyszłym roku oczyszczalni ścieków dlatego też obecnie trwa opracowywanie projektu jej rozbudowy. Niebawem rozpocznie się budowa drogi gminnej w Gościewiczu o nawierzchni asfaltowej, dobiega końca kapitalny remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu, zakończyliśmy budowę nowej świetlicy wiejskiej w Dudce a także przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Iwowem. Dobiega także końca remont nieużytkowanego budynku kościoła w Borowiu, Niebawem rozpocznie się kolejny remont budynku GOK . Samorząd gminy Borowie dofinansował kwotą 100 tys. zł budowę drogi powiatowej w Iwowem.
Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Jaźwinach. częściowy Remont z wymianą okien w budynku OSP w Chrominie, roboty remontowe w budynku OSP w Nowej Brzuzie, kapitalny remont budynku świetlicy wiejskiej w Łętowie to tylko niektóre z inwestycji realizowane bądź zakończone w 2013 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, WFOSiGW, Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu gminy Borowie.
Wykonywanie tych zadań było możliwe dzięki współpracy i pomocy wielu urzędów i instytucji za co serdecznie w tym miejscu dziękuję.

      Szanowni Państwo,
Przed chwilą otrzymaliśmy z rąk starostów dzisiejszych dożynek i delegacji poszczególnych wiosek pachnące bochny chleba upieczone z tegorocznego już ziarna, które wzrastało i dojrzewało między innymi na Borowieckiej ziemi. Dołożymy wszelkich starań by dzielić go sprawiedliwie aby nikomu w naszej wspólnocie samorządowej nie zabrakło. Życzę wszystkim Państwu by tego chleba nie zabrakło nigdy na waszych stołach. Życzę Państwu w tym uroczystym dniu miłego spędzenia czasu.

      W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Stanisława Prządka Posłanka na Sejm RP oraz Stefan Gora Vice-Starosta Powiatu Garwolińskiego. Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz mieszkańcami gminy. Pan Henryk Góźdź przedstawiciel OSM Garwolin wręczył puchary oraz przekazał gratulacje dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu Gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2012 roku. Pierwsze miejsce zajął Sławomir Wielgosz z Gozdu, drugie miejsce zajął Mirosław Gaładyk z Łopacianki, a trzecie miejsce Mirosław Baran z Nowej Brzuzy.

       W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe: Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy „Borowianki” z Brzuzy oraz Zespół Ludowy z Chromina przedstawiając pieśni i skecze dożynkowe, a także Zespół muzyczny „Meritum”.
Na zakończenie uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy oraz Marta serzysko Sekretarz Gminy Borowie wręczyli podziękowania oraz kosze ze słodyczami dla zespołów występujących w tegorocznych dożynkach.

       Po części oficjalnej na scenie wystąpił Kabaret Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przedstawieniem „Trzy świnki”. W przerwach pomiędzy występami publiczność zabawiał wodzirej Adam Kur, który organizował gry i zabawy z nagrodami dla licznie zgromadzonej publiczności. O godzinie 2000 rozpoczęła się zabawa taneczna. Jako pierwszy wystąpił Zespół „Boys” ze Zgórza, a następnie Zespół „The Black” z Trąbek.Galeria zdjęć
Powrót