Gminne Dożynki w Borowiu 2014

24 sierpnia 2014 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez ks. proboszcza Dariusza Parafiniuka.

Po mszy św. korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W tym roku wieńce przygotowali mieszkańcy Borowia, Iwowego, Lalin, Filipówki, Chromina, Dudki, Kamionki, Głoskowa, Łętowa, Słupa Pierwszego, Łopacianki, Jaźwin, Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy i Gościewicza. Zgodnie z tradycją pierwszym punktem uroczystości było wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy. Dokonali tego starostowie dożynek Państwo Halina i Andrzej Barcikowscy z Głoskowa, a następnie delegacje z Borowia, Głoskowa, Gościewicza, Iwowego, Słupa Pierwszego, Łopacianki, Brzuskowoli, Stowarzyszenia MONAR w Głoskowie, Filipówki, Starej Brzuzy, Nowej Brzuzy, Lalin, Dudki, Łętowa, Chromina, Kamionki, Słupa Drugiego i Jaźwin.

Dożynki były prowadzone przez Panią Marzenę Nowak Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Borowie oraz Panią Katarzynę Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. Na wstępie powitały przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, którymi byli: Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marek Chciałowski Starosta Garwoliński, Stefan Gora Wicestarosta Garwoliński, Teresa Bąk V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego, ks. Dariusz Parafiniuk Proboszcz Parafii Borowie, ks. Radosław Osipacz Wikariusz Parafii Borowie, Jerzy Jaroń Wójt Gminy Miastków Kościelny, Albina Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Barbara Zgódka Sekretarz Gminy Latowicz, Mirosława Miszkurka Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów, Marek Niezgoda Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie, Piotr Wysocki Zastępca Kierownika KRUS w Garwolinie, Alicja Kęckiewicz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Joanna Stułka Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu, Ryszard Zawadka Prezes Zarządu Gminnego PSL w Borowiu, Elżbieta Zielińska Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie, Zbigniew Karwowski Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu oraz wszystkich mieszkańców gminy Borowie oraz gości.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

Pani Poseł, Panowie Posłowie, Pani Marszałek, Panowie Starostowie, Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, Czcigodni Księża, Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście, Szanowni Państwo – zebrani na dzisiejszej uroczystości,

Serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia na nasze uroczystości i tak liczne uczestnictwo w gminnych dożynkach - dorocznym święcie rolniczego trudu. Na wstępie chcę serdecznie podziękować ks. proboszczowi za sprawowanie dziękczynnej mszy świętej, którą tradycyjnie rozpoczęliśmy obchody święta plonów, a także za ciepłe słowa skierowane do nas wszystkich. W tym świątecznym dniu jak dzisiejszy zatrzymujemy się na chwilę- nasze myśli i wzrok kierujemy na rolników, ich pracę, ich codzienny trud, ale także na owoc ich pracy – na chleb – bo tego chleba nikt i nic nie zastąpi na naszych stołach. Cieszę się, że święto rolniczego trudu na Borowieckiej ziemi jest tak pięknie kultywowane poprzez liczne reprezentacje sołectw z bochnami chleba, z misternie wyplecionymi wieńcami dożynkowymi, zespołami ludowymi w pięknych ludowych strojach.

Ziemia, to dla rolnika warsztat pracy, uzyskane z niej plony muszą utrzymać ich rodziny, i dać perspektywę rozwoju na przyszłość. Dlatego też obowiązkiem każdego z nas a szczególnie rządzących krajem jest podejmowanie odpowiednich działań w trosce o to, aby rolnik i jego warsztat pracy, polska ziemia, była zawsze ceniona i chroniona a plony i inne wytworzone dobra miały odpowiedni zbyt.

Jest nam potrzebny nowoczesny sprzęt, maszyny, nowe technologie, ale nie zastąpią one ludzi, dlatego powinniśmy szanować rolnika który tak ciężko pracuje na roli. Tegoroczne zbiory zbóż są nader zadawalające a zboże dojrzewało w sprzyjających warunkach dlatego też te bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, które otrzymaliśmy przed chwilą od starostów tegorocznych dożynek jak też od poszczególnych delegacji są okazałe,- serdecznie dziękujemy za nie. W chlebie tym zawarty jest trud rolnika i jego codzienna praca .Dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie we własny warsztat pracy. Drodzy rolnicy to Wy z oczekiwaniem patrzycie na niebo upraszając raz deszczu a innym razem słońca. To Wy nie macie określonej godziny na rozpoczęcie i zakończenie pracy. To wy często ponosicie ogromne straty w plonach spowodowane suszą, nawałnicami i gradobiciami a także „klęską urodzaju”. Dziękujemy za całoroczny trud, życzymy zawsze wysokich plonów i udanych zbiorów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy i dobrze spełnianego obowiązku wobec polskiego narodu.


Szanowni Państwo!

Dożynki to święto rolnika i tych pracujących na rzecz rolnictwa ale także święto wszystkich mieszkańców wsi, dlatego też działania władz i całej administracji samorządowej idą w kierunku poprawy codziennego bytu mieszkańców naszych wiosek. Dzisiejsza wieś kultywując tradycję naszych ojców otworzyła się na współczesność, bo tego bo jest taka potrzeba. Dlatego nasz gminny „plon” nie tylko z kłosianych wieńców, nie tylko z bochnów chleba się składa. Gminne dożynki są okazją do przekazania informacji o podejmowanych działaniach, które służą głównemu celowi – zapewnieniu mieszkańcom Gminy Borowie – coraz nowocześniejszych i godziwych warunków życia. Od wielu lat prowadzimy corocznie wiele inwestycji, dodając do nich tegoroczne możemy powiedzieć, że czteroletnia mijająca kadencja radnych rady gminy i wójta należeć będzie do udanych. Tegoroczne inwestycje to:

  1. Dobiegająca końca budowa kanalizacji sanitarnej dla Głoskowa , Chromina i Łopacianki, której koszt wyniesie około 5 mln
  2. trwająca modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków której koszt to 3mln 800 tys. zł .
  3. Trwająca rekultywacja składowiska odpadów w Słupie Pierwszym za kwotę ok. 300 000 zł
  4. w najbliższym czasie wybudowany zostanie odcinek kilometrowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Jaźwinach
  5. powstały nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych w Lalinach i Starej Brzuzie dzięki zarządowi powiatu - Gmina Borowie przeznaczyła kwotę 100 000 zł,
  6. a także realizowanych jest wiele zadań z funduszu sołeckiego

Zadania z kończącej się czteroletniej kadencji to : wybudowanie ponad 25 km kanalizacji sanitarnej i 400 przyłączy, na co wydano 12 milionów zł, budowa ulic i chodników w Borowiu, Głoskowie, Gościewiczu, Kamionce za blisko 6,2 mln zł, modernizacja oraz dofinansowanie dróg powiatowych w kwocie 300 000 zł. Remont zabytkowego budynku kościoła, remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy, budowa świetlicy wiejskiej w Dudce, modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwowem, w Nowej Brzuzie, i Łętowie, modernizacja budynku Gminnej Izby Tradycji w Lalinach, modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Nasze Szkoły w Głoskowie, Brzuskowoli i Iwowem wzbogaciły się o nowe place zabaw, Głosków także o nowe boisko Orlik 2012, W szkołach realizowane były bez przerwy projekty edukacyjne ze środków unijnych. Wszystkie nasze dzieci od 3 roku życia objęte są opieką przedszkolną, na każde z nich czeka miejsce w przedszkolu, od tego roku szkolnego w przedszkolach wprowadzona będzie obowiązkowa nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo. W ciągu mijającej kadencji na funkcjonowanie oświaty otrzymaliśmy z budżetu państwa 18,855 tys zł. wydaliśmy 24,432 tys. zł z czego wynika że z budżetu gminy dołożyliśmy w ciągu 4 lat 5,600 tys. zł.
Na inwestycje w gminie Borowie w ciągu tych 4 lat wydaliśmy ponad 21 mln zł. mln zł z czego około 11 mln zł pochodziło ze środków unii europejskiej. Wiele z tych zadań możliwe było dzięki pomocy ludzi pracujących w różnych instytucjach i ich zaangażowaniu o pomocy przy przyznawaniu środków finansowych nie wspomnę.


Szanowni Państwo

Wszystkim którzy wspomagali nas w tym budowaniu lepszego jutra dla mieszkańców naszej gminy serdecznie dziękuję, dziękuję zarządowi województwa mazowieckiego , panom starostom i całemu zarządowi powiatu garwolińskiego, służbom takim jak policji, straży , wojska. Dziękuję radnym rady gminy , sołtysom, kierownikom i dyrektorom jednostek, strażakom ochotnikom tym wszystkim którzy wspomagają nas w powiększaniu budżetu gminy. Dziękuję bardzo serdecznie właścicielom podmiotów gospodarczych- tym którzy działają na terenie gminy i tym którzy z nami współpracują na co dzień. Dziękuję swoim współpracownikom. Dziękuję zespołom ludowym za kultywowanie tradycji ludowej i reprezentowanie gminy Borowie na różnorakich uroczystościach. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Drodzy rolnicy Szczęść Wam Boże.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Stanisława Prządka Posłanka na Sejm RP, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego, Krzysztof Żochowski radny Sejmiku Mazowieckiego oraz Teresa Bąk V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu. Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi oraz mieszkańcami gminy. Roman Chojecki oraz Leszek Wojciechowski przedstawiciele OSM Garwolin wręczyli puchary oraz przekazali gratulacje dla czterech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2013 roku. Wyróżnienie otrzymali Sławomir Wielgosz z Gozdu, Mirosław Baran z Nowej Brzuzy, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Grzegorz Baran z Gozdu.

W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe: Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy „Borowianki” z Brzuzy oraz Zespół Ludowy z Chromina przedstawiając pieśni i skecze dożynkowe. Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy oraz Marta Serzysko Sekretarz Gminy Borowie wręczyli podziękowania oraz kosze ze słodyczami dla zespołów występujących w tegorocznych dożynkach.

Niewątpliwą atrakcją tegorocznych dożynek był występ kabaretu Spotkanie z Balladą z widowiskiem „Kabaret z Kopydłowa”. Podczas dożynek było dużo atrakcji dla dzieci min.: odbył się spektakl teatralny pt. „Kubuś Puchatek”, park rozrywki, kucyki, klauni z balonami, pokaz mega baniek mydlanych oraz pluszaki: pszczółka maja, tygrysek i prosiaczek.

O godzinie 2000 rozpoczęła się zabawa taneczna. Jako pierwszy wystąpił Zespół „Boys” ze Zgórza, a następnie Zespół MERITUM.Galeria zdjęć
Powrót