Gminne Dożynki w Borowiu 2015

23 sierpnia 2015 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez ks. proboszcza Dariusza Parafiniuka i ks. Radosława Osipacza z Parafii w Kąkolewnicy.

Po mszy św. korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W korowodzie dożynkowym przemaszerowała Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostak a także towarzyszyły powozy konne na których usiedli zaproszeni goście.

W tym roku wieńce przygotowali mieszkańcy Borowia, Iwowego, Lalin, Filipówki, Chromina, Dudki, Kamionki, Głoskowa, Łętowa, Słupa Pierwszego, Łopacianki, Jaźwin, Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy i Gościewicza. Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy. Dokonali tego starostowie dożynek Państwo Anna i Maciej Baranowie z Jaźwin, a następnie pozostałe delegacje z poszczególnych sołectw gminy Borowie. Dożynki były prowadzone przez Panią Marzenę Nowak Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Borowie i Panią Katarzynę Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. Na wstępie powitały przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, którymi byli: Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Marian Piłka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Chciałowski Starosta Garwoliński, Teresa Bąk Członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, ks. Dariusz Parafiniuk Proboszcz Parafii Borowie, ks. Marcin Gnyszka Wikariusz Parafii Borowie i ks. Radosław Osipacz z Parafii w Kąkolewnicy, Jerzy Jaroń Wójt Gminy Miastków Kościelny, Albina Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Bogdan Świątek Górski Wójt Gminy Latowicz, Marek Niezgoda Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie, Teresa Orowiecka Kierownik KRUS w Garwolinie, Alicja Kęckiewicz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Janusz Krawczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie oraz wszystkich mieszkańców gminy Borowie i gości.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:


Pani Poseł
Panie Pośle,
Pani Senator
Pani/e Marszałku
Szanowni radni wojewódzcy, powiatowi i gminni
Szanowni Księża
Drodzy rolnicy
Dostojni Goście
Szanowni Mieszkańcy

Przed chwilą otrzymaliśmy z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Alicją Szaniawską, z rąk starostów dzisiejszych dożynek, którymi są Państwo Anna i Maciej Baranowie z Jaźwin, pachnący, wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na borowieckiej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar, dziękujemy także wszystkim delegacjom poszczególnych sołectw za przekazane nam bochny chleba.Cieszymy się, że przedstawiciele sołectw tak licznie włączyli się w ten piękny dożynkowy zwyczaj.

Szanowni państwo,
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, to także piękne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców wsi. Dożynki są ukoronowaniem wielomiesięcznych starań rolników o to, by plony były jak najobfitsze. To taki dzień w którym mówimy o naszych rolnikach, i o ich ciężkiej pracy. Dzięki tej pracy i zaangażowaniu codziennie na polskie stoły w naszych domach trafia chleb. Jakże ta praca rolnika jest często niedoceniana, a trud pracy pomniejszany bądź bagatelizowany.

Dla każdego mieszkańca wsi najważniejszą wartością była i nadal jest ziemia, jej uprawa i to co może ona w wyniku całorocznego trudu rąk ofiarować jej gospodarzowi – owoc ziemi jakim jest chleb. Wszystko co ziemia da stanowi podstawę egzystencji człowieka. Ziemia zatem, jak mówią rolnicy żywi człowieka ale w zamian, wymaga ciągłych starań, zabiegów, stałej adoracji i szacunku. Ten rok dla rolnika szczególnie był ciężki z uwagi na wielotygodniowy okres suszy. Sprawiła ona, że plony płodów rolnych są dużo mniejsze. Rolnicy zastanawiają się jak utrzymać posiadane stada zwierząt.

Zapominamy o tym, że podstawą życia człowieka jest ten symboliczny bochen chleba i nikt inny jak tylko rolnik może nam go wypracować. Pomimo, że nastąpiła mechanizacja w rolnictwie, że w wielu pracach pomagają nam maszyny to rąk rolnika nie da się zastąpić. Często o rolnikach mówimy w chwilach trudnych dla społeczeństwa, rzadziej w chwilach trudnych dla rolnictwa i rolnika. Nasz Wielki Polak Święty Jan Paweł II, wielokrotnie mówił i nawiązywał do trudnej pracy rolników, wszyscy pamiętamy słowa „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej i ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.

Szanowni Państwo,
Gmina Borowie to typowa wiejska i nieduża obszarowo gmina, bowiem zajmuje powierzchnię nieco ponad 8 tys. hektarów, w której mieszka 5300 mieszkańców w 19 sołectwach. Rolnicy naszej gminy uprawiają głównie żyto, pszenicę, mieszanki zbóż, owies i pszenżyto a także kukurydzę, ziemniaki i inne pastewne. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie upraw kukurydzy, co jest odzwierciedleniem wzrostu pogłowia bydła a w szczególności krów mlecznych. Od wielu lat obserwujemy wzrost bydła w tym mlecznego a co za tym idzie wzrost produkcji mleka. Jednak ostatnie ceny mleka i kary unijne za przekroczenia kwot mlecznych nie napawają optymizmem. Jednak w produkcji mleka rolnicy Gminy Borowie zajmują II miejsce w powiecie garwolińskim i 4 miejsce w rejonie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie, dostarczając 6, 333 mln litrów mleka, co stanowi 7,4 % całego skupu tej Spółdzielni. Do największych producentów zaliczają się kolejno, tacy rolnicy jak Pan Sławomir Wielgosz ze wsi Gózd, Pan Mirosław Gaładyk z Łopacianki, Pan Grzegorz Jaroń z Gozdu, Pani Bogumiła Obłoza z Lalin, Pan Marek Serzysko z Gościewicza, Pan Wiesław Szeląg z Iwowego Pan Czesław Gasek z Jaźwin, Pan Adam Baran z Kamionki i Pan Bogdan Świątek z Lalin. Gmina Borowie to także gospodarstwa specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej a do największych producentów zaliczamy Pana Dominika Szopę z Gozdu, Pana Adama Zboinę z Filipówki czy też Panów Włodzimierza Sabaka z Lalin i Bogdana Sabaka z Iwowego.

Szanowni Państwo
Jak już wspomniałem Gmina Borowie to typowo rolnicza gmina, na terenie której nie ma większych zakładów pracy. Dlatego też posiadamy nieduży około 17 milionowy budżet, gdzie znaczna część tego budżetu przeznaczana jest na funkcjonowanie oświaty, nowe inwestycje proekologiczne, remonty i modernizacje dróg, cz też oświetlenie uliczne. Posiadane środki są nie współmierne do potrzeb naszej społeczności. Dlatego też musimy planować zadania w taki sposób aby z jednej strony uwzględniać najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców a z drugiej strony utrzymać równowagę budżetu. Z wielką uwagą śledzimy możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych a szczególnie z Unii Europejskiej. Sądzę, że do tej pory dobrze wykorzystaliśmy czas pozyskiwania i wydawania środków unijnych i z innych źródeł. W ostatnim okresie przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu, która kosztowała nas blisko 4 mln zł, (1,6 mln zł to środki unijne),wykonaliśmy kolejne ponad 12 km. kanalizacji sanitarnej dla wsi Głosków, Chromin i Łopacianki za blisko 4 711 299 zł czy też rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu „za szkołą” w Borowiu za kwotę 827 790 zł. Zakończony został remont kapitalny Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem parku poprzez ułożenie kostki granitowej. Dzięki środkom unijnym przeprowadzony został kapitalny remont budynku OSP w Głoskowie z docelowym jego wykorzystaniem na świetlicę wiejską, którego koszt wyniósł 0,5 mln zł. Niebawem rozpocznie się budowa 1 km. odcinka drogi gminnej Łopacianka - Gościewicz. W ostatnich dniach zakończyliśmy inwestycję , którą wykonywaliśmy wspólnie z Miastem i Gminą Pilawa – a mianowicie montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. W gminie Borowie na ponad 300 dachach i gminie Pilawa na ponad 200.dachach zainstalowane zostały kolektory. Mam nadzieję że mieszkańcy obu gmin są zadowoleni z tej inwestycji, chociaż w wielu przypadkach zdarzały się awarie i inne usterki monterskie. Na to zadanie oba samorządy pozyskały środki unijne w kwocie blisko 4 mln zł a całość zadania ponad 5, 5mln zł.

Szanowni Państwo,
Nieudało by się zrealizować tych wszystkich wymienionych przeze mnie zadań, gdyby nie pomoc wielu ludzi z różnych instytucji i Urzędów. Dlatego też do nich kieruję słowa uznania i podziękowania.
Szanowni Państwo,
W tym roku minęło 25 lat od chwili restytuowania samorządu terytorialnego. Utworzenie samorządów gmin i miast, przekazanie władzy jej mieszkańcom, to był krok w dobrym kierunku. Samorządy zdały egzamin z samodzielności z wynikiem bardzo dobrym. Przez te 25 lat samorządy przeszły ogromne przeobrażenia. Nikt z nas nie chce już pamiętać jak wyglądały nasze wioski 25 lat temu. Pomocą służyć nam może niedawno wydana książka, którą zachęcam do zaopatrzenia się w dniu dzisiejszym i w najbliższym czasie w Urzędzie Gminy.

Na zakończenie chcę podziękować wszystkim tym mieszkańcom którzy przygotowywali te piękne wieńce i kosze dożynkowe, dziękuję zespołom ludowym, pracownikom GOK, dyrekcji i pracownikom Zespołu Oświatowego w Borowiu, strażakom, pracownikom Urzędu Gminy, naszej Gminnej Orkiestrze Dętej, Naszym księżom za sprawowanie Mszy Świętej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w dniu dzisiejszym tej rolniczej uroczystości. Słowa uznania i podziękowania kieruję do rolników za ich ciężką, mozolną pracę. Życzę Wam aby ziemia na której pracujecie drodzy rolnicy, odwzajemniała się wam tysiąckrotnym plonem, abyście nigdy nie musieli przeżywać klęski suszy, czy innych zdarzeń. Życzę aby słowa wypowiedziane przed laty przez Wincentego Witosa były ciągle żywe wśród tych, którzy decydują o losie polskiego rolnika – „W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa.
Życzę Wam mieszkańcy i goście aby nigdy nie zabrakło nam wszystkim tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Szczęść Boże.Galeria zdjęć
Powrót