Gminne Dożynki w Borowiu 2016

21 sierpnia 2016 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez ks. proboszcza Dariusza Parafiniuka.

Po mszy św. korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W korowodzie dożynkowym przemaszerowała Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka.

W tym roku wieńce przygotowali mieszkańcy Borowia, Iwowego, Lalin, Filipówki, Chromina, Dudki, Kamionki, Głoskowa, Łętowa, Słupa Pierwszego, Łopacianki, Jaźwin, Starej Brzuzy i Wilchty. Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy. Dokonali tego starostowie dożynek Państwo Magdalena i Grzegorz Kaczmarczykowie z Jaźwin, a następnie pozostałe delegacje z poszczególnych sołectw: Borowia, Głoskowa, Gościewicza, Iwowego, Słupa Pierwszego, Słupa Drugiego, Łopacianki, Brzuskowoli, Stowarzyszenia MONAR w Głoskowie, Filipówki, Starej Brzuzy, Nowej Brzuzy, Lalin, Dudki, Łętowa, Chromina, Kamionki, Słupa Drugiego oraz Jaźwin.

Tegoroczna uroczystość prowadzona była przez Katarzynę Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Tomasza Majczynę członka Gminnej Orkiesty Dętej w Borowiu. Na wstępie powitali przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, którymi byli: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Marian Piłka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Mazowieckiego, ks. Dariusz Parafiniuk Proboszcz Parafii Borowie, Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Jerzy Jaroń Wójt Gminy Miastków Kościelny, Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, Robert Chychłowski Zastępca Wójta Gminy Wilga, Mirosław Walicki Kierownik Oddziału ARiMR w Miętnem, Adam Czyżewski Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie, Michał Jaworski Kierownik KRUS w Garwolinie, Roman Odalski Prezes Zarządu BS w Garwolinie, Anna Żurawek Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz wszystkich mieszkańców gminy Borowie i gości.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

Panie Pośle,
Panie i Panowie Radni wszystkich szczebli samorządu,
Panie i Panowie Wójtowie,
Czcigodni Księża,
Szanowni rolnicy,
Dostojni goście,
Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie i w dniu dzisiejszym tak licznie uczestniczycie wspólnie z nami w gminnych dożynkach w Borowiu.
Przed chwilą z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Alicją Szaniawską z rąk starostów gminnych dożynek Państwa Magdaleny i Grzegorza Kaczmarczyków z Jaźwin, oraz delegacji z poszczególnych sołectw otrzymaliśmy piękne bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na borowieckiej ziemi. Piękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem, dlatego też za chwilę tymi pięknym bochnami chleba podzielimy się z Państwem.
Dożynki, to jeden z najpiękniejszych dni w roku, w tym dniu więcej jak co dzień mówimy o rolnikach, o ich ciężkiej pracy, o uzyskanych plonach, ale to też dzień w którym Bogu dziękujemy za pracę i owoce tej pracy, i prosimy o błogosławieństwo na przyszły rok gospodarczy. W tym roku szczególnie mamy za co dziękować bo plony są dobre, ale także za to , że omijały nas klęski powodzi, huraganów, pożarów i innych nawałnic. Dlatego też w tym miejscu chciałbym podziękować ks. Dariuszowi Parafiniukowi – Proboszczowi naszej Parafii za sprawowaną mszę świętą w intencji rolników, ich rodzin i wszystkich którzy współtworzą oblicze polskiej wsi. Dziękuję za skierowane ciepłe słowa w naszym kierunku i za wszystko dobro jakie czyni w tej Parafii. Dziękuję rolnikom za ciężką pracę na roli i wszystkim delegacjom za przyniesione bochny chleba, za piękne wieńce dożynkowe, za trud i wysiłek włożony w ich przygotowanie. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali i współtworzą tą dzisiejszą dożynkową uroczystość.

Szanowni Państwo,
Dożynki mają długą swoją tradycję w Polsce, na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Te wcześniejsze obchodzono w majątkach ziemskich, później organizowano je we wsiach, w gminach, parafiach. Organizowano je w powiecie, województwie i kraju.
Po drugiej wojnie światowej przez wiele lat dożynki miały charakter bardziej polityczny. Podkreślano akcenty poparcia dla polityki rolnej ówczesnych władz, ale też zachowano wiele elementów tradycji takich jak wieńce dożynkowe czy przyśpiewki. W latach osiemdziesiątych powrócono do uroczystości dożynkowych o charakterze religijnym . Jak one przebiegają teraz mamy wszyscy możliwość zobaczyć dzięki zaangażowaniu zespołów ludowych i wielu osób w poszczególnych sołectwach gminy Borowie. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla naszego polskiego społeczeństwa bo przypominają, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb.
Praca rolnika jest podstawą egzystencji człowieka i nie da się tego zmienić jak też niczym innym zastąpić. Ale dzisiejsza wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Dzisiejsza wieś otworzyła szeroko bramy na współczesność, bo teraźniejszość tego od nas wymaga. Dlatego też mieszkańcy wsi, tak jak mieszkańcy dużych miast, chcą mieć dobra cywilizacji - telefony, wodociągi, gazociągi, także kanalizację sanitarną, dobre drogi, dobrze wyposażone przedszkola i szkoły, dostęp do nowoczesnej służby zdrowia, kultury, sportu i innych dóbr współczesnej cywilizacji. Samorząd gminy Borowie o te dobra skutecznie zabiega. W miarę naszych możliwości zabiegamy aby jak najwięcej środków finansowych pozyskać do naszego gminnego budżetu ze źródeł zewnętrznych, głównie Unii Europejskiej. Nasza mała gmina typowo rolnicza bez przemysłu i bez większych dochodów podatkowych, licząca nieco ponad 5 tys. mieszkańców dzięki pozyskaniu wielu milionów złotych może sobie pozwolić na realizację wielu zadań, które są niezmiernie potrzebne naszym mieszkańcom. Dlatego też prowadzimy budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej (wybudowano je w Gościewiczu, Iwowem, Goździe, a niebawem w Dudce, Głoskowie, i w Borowiu) , prowadzimy rozbudowę szkoły w Głoskowie, dzięki czemu poprawią się warunki nauki w oddziale przedszkolnym i świetlicy szkolnej. W bieżącym roku rozpoczęliśmy kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej o długości blisko 50 km, dla wsi Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi , Jaźwiny, Gózd , Laliny i Iwowe. Będzie on realizowany przez najbliższe 3 lata. Prowadzimy, bądź niebawem rozpoczniemy kapitalne remonty budynków dawnych zlewni mleka w Brzuskowoli, Starej Brzuzie i Goździe, pełnić będą one rolę wiejskich świetlic. W ostatnich latach do gminnego budżetu spłynęło kilkanaście unijnych milionów złotych, które zainwestowaliśmy w oświatę, kulturę, sport, drogi, chodniki, kanalizację i wodociągi. Chcemy aby Polska wieś, a szczególnie wioski w gminie Borowie jak najwięcej skorzystały na wejściu Polski do unii europejskiej, dlatego też przygotowaliśmy i złożyliśmy wnioski o sfinansowanie kolejnych inwestycji w odpowiednich instytucjach lub przygotowujemy je do przekazania. Myślę, że dowodem na to, iż borowieckie wsie otworzyły szeroko bramy na współczesność jest fakt, iż na ponad 320 budynkach zamontowane zostały kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody, przygotowujemy kolejny projekt nie tylko na montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody, ale także do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Dziękuję Państwu za tą otwartość i współpracę. Przed samorządem Borowia jeszcze wiele wyzwań ale przede wszystkim przed nami budowa kolejnych odcinków dróg i budowa ostatniego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. Zrealizowanie w niedługim czasie tego etapu spowoduje, że skanalizowana będzie cała gminy. Przygotowujemy się także do budowy kilkuhektarowego zbiornika retencyjnego w Borowiu, który będzie pełnił rolę retencyjną i rekreacyjną.

Drodzy rolnicy
Wasza praca na roli i miejsce gdzie ją wykonujecie –polska wieś – to podstawa narodowej tradycji i tożsamości. Tworzycie kulturę wsi w której jest zawsze miejsce na nowoczesność ale i podtrzymywanie tradycji naszych dziadów. Niech te bochny chleba i przepiękne wieńce dożynkowe przypominają dzisiejszemu i przyszłemu pokoleniu, że bez rolnika i jego umiłowania do Matki Ziemi nie może funkcjonować świat. Niech słowa Cypriana Kamila Norwida wciąż rozbrzmiewają w naszych sercach: „Do kraju tego, gdzie przez uszanowanie podnoszą z ziemi okruszynę chleba – tęskno mi Panie”.

Szanowni zebrani,
Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości życzę pięknych przeżyć i dobrego odpoczynku, a rolnikom na kolejny rozpoczynający się rok rolniczego trudu mówię - Szczęść Boże.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Żochowski radny Sejmiku Mazowieckiego, Michał Jaworski przedstawiciel Marii Koc Senatora RP, Dariusz Napiórkowski, który w imieniu Janiny Ewy Orzełowskiej Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego wręczył Wójtowi Gminy Borowie Medal ”Pro Masovia” przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Anna Żurawek Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz Marian Piłka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość. Henryk Góźdź Przedstawiciel OSM Garwolin wręczył puchary oraz przekazał gratulacje dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2015 roku. Wyróżnienie otrzymali Sławomir Wielgosz z Gozdu, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Bogumiła Obłoza z Lalin.

W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe: Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy „Borowianki” z Brzuzy, Zespół Ludowy z Chromina oraz Zespół Ludowy „Jagódki” z Żdżar gm. Łuków przedstawiając pieśni i skecze dożynkowe.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania dla zespołów ludowych występujących w tegorocznych dożynkach oraz Gminnej Orkiestrze Dętej.Galeria zdjęć
Powrót