Gminne Dożynki Borowie 2007


      W niedzielę 26 sierpnia 2007 roku w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki, których organizatorami byłi Wójt i Rada Gminy Borowie przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. Na wniosek Wójta Gminy Patronat honorowy nad świętem plonów objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
      Święto plonów rozpoczęto uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Borowiu, którą koncelebrowali proboszcz parafii ks. Stanisław Staręga i wikariusz ks. Andrzej Wisio. Zgodnie z wieloletnią tradycją rolnicy złożyli na ołtarzu wieńce dożynkowe wraz z owocami tegorocznych plonów.


      Po mszy uczestnicy udali się w korowodzie dożynkowym do lokalu DISCO-POLO, gdzie odbyła się dalsza część rolniczego święta, którą poprowadził Pan Bohdan Babik Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu. W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Pani Stanisława Prządka, Poseł na Sejm RP Pan Marian Piłka, Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Grzegorz Woźniak, Burmistrz Miasta Garwolin Pan Tadeusz Mikulski, Wójt Gminy Latowicz Pan Bogdan Świątek-Górski, Burmistrz Miasta Łaskarzew Pan Waldemar Larkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian i Sekretarz Miasta i Gminy Pani Bernadeta Mikos, V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów Pan Andrzej Szubielski, Wójt Gminy Górzno Pan Waldemar Sabak, Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny Pan Władysław Włodarczyk, Kierownik Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Miętnem Pani Urszula Kruszewska, V-ce Prezes Banku Spółdzielczego w Garwolinie Pani Alicja Kęckiewicz, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie Pan Dariusz Sadkowski, Komendant Powiatowej Policji w Garwolinie Pan Marek Świszcz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Janusz Krawczyk, Prezes Zarządu Gminnego PSL w Borowiu Pan Ryszard Zawadka, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie druh Stefan Gora oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Powiatowa Pani Urszula Zadrożna.      Na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy jako pierwsi zgodnie z tradycją, bochen chleba upieczony z mąki tegorocznych zbiorów przekazali Starostowie Dożynek Państwo Iwona i Wojciech Szczegot – rolnicy ze wsi Nowa Brzuza gospodarujący na 17 ha gospodarstwie rolnym specjalizującym się w hodowli bydła mlecznego. W dalszej kolejności bochny chleba składali delegacje z poszczególnych wsi z radnymi Rady Gminy i sołtysami na czele.
      Wójt Gminy w swoim wystąpieniu powiedział:


Pani Poseł,
Panie Pośle,
Czcigodni Księża,
Panie Starosto,
Drodzy Rolnicy,
Dostojni goście,
Szanowni Państwo – uczestnicy dzisiejszej uroczystości.

      Minął kolejny rok i znów gminną uroczystością dożynkową, poprzedzoną dziękczynną Mszą świętą, zamykamy tegoroczne żniwowanie. Spotykamy się tu dzisiaj, by jak co roku od wielu lat, zgodnie z tradycją podziękować Bogu, za dar tegorocznych plonów. Podziękować także naszym rolnikom za całoroczny trud i wysiłek , za ciężką ich pracę na ziemi naszych ojców.
      Dożynki są zwięczeniem ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. Bogata, bo sięgająca czasów średniowiecza tradycja tej uroczystości- choć w przeszłości różnie obchodzona, traktowana jest jako ukoronowanie, mozolnej i wymagającej poświęcenia pracy na roli. Dożynki, to od wieków najważniejsze święto polskiej wsi, to hołd dla tych, którzy przez cały rok w pocie czoła, uprawiają ziemię i wydobywają z niej chleb.
      Warto w tym miejscu wspomnieć słowa wypowiedziane przed laty do rolników przez naszego wielkiego polaka Papieża Jana Pawła II : „ Oddaje hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej , ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla naszego kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić” Warto też wspomnieć Bronisława Reymonta, który w swojej książce, Borynę ukazuje jako chłopa kochającego nad wszystko, ziemię. Jak w śmiertelnej gorączce szedł przez pole i siał, aż padł i pozostał na zawsze na swojej czarnej roli. Wincenty Witos przywódca polskich chłopów uczył: Tam się kończy Polska, gdzie kończą się chłopskie zagony. I dodaje- tyle Ojczyzny, ile Ziemi. Ale warto przytoczyć też słowa wielokrotnie wołane z ust ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; „Naród Polski musi się całym sercem trzymać ziemi i przez nią zabezpieczyć swą wolność i miejsce w Europie.
      Szanowni Państwo Tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, który otrzymaliśmy z Panem Przewodniczącym od naszych rolników, to najważniejszy symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro, by tego chleba nigdy nie zabrakło na polskich stołach. Rolnicy swoją pracowitością i wytrwałością udowadniają nam, że sami stanowią największą wartość i najcenniejsze bogactwo wsi. Dzisiejsza uroczystość, jest okazją do podziękowań. Patrząc z radością na dożynkowy korowód dziękuję za kultywowanie tej pięknej tradycji, za piękne, misternie wykonane dożynkowe wieńce, które są dowodem, że ziarna na chleb nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Dziękuję za okazałe bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, bo w chlebie zawarta jest nasza wiara, praca , gościnność i obietnica, że gdyby miało go komuś z nas zabraknąć, to każdemu z nas wystarczy ludzkiej wrażliwości, by cudzą biedę zobaczyć i swoim chlebem się podzielić.
      Szanowni Państwo Rok temu , w tym miejscu mówiłem o tym co w ostatnich latach zostało zrobione dla naszych borowskich wsi, dla mieszkańców naszej gminy, jakie są plany i zamierzenia na najbliższe lata. Z roku na rok pięknieją nasze wsie, pięknieją nasze zagrody. To świadczy o pracowitości naszych mieszkańców. Cieszy fakt, że wspólnie wpływamy na standard życia mieszkańców. Władze samorządowe – wójt i rada gminy, w pełni rozumieją potrzeby naszych mieszkańców i w miarę możliwości finansowych staramy się rozwiązywać te problemy i wychodzić naprzeciw potrzebom. W chwili obecnej jesteśmy na etapie odbioru 10 km. odcinka kanalizacji sanitarnej dla 250 gospodarstw domowych i zakładów pracy z Borowia , Nowej Brzuzy i Starej Brzuzy poprzedzonej wybudowaniem oczyszczalni ścieków. Koszt zadania to ponad 5 mln zł. Jesteśmy też świadkami budowy hali sportowej w Borowiu , która za kilka tygodni zostanie przekazana do użytku i korzystania przez społeczność gminną a szczeólnie naszą młodzież, która jest nadzieją i przyszłością rozwoju naszej gminy. Wartość tego zadania to kwota ponad 3 mln zł. Kontynuujemy budowę asfaltowych dróg , w najbliższych tygodniach 2 km odcinek za blisko 0,5 mln zł zostanie wybudowany w Iwowem. Przed nami kolejne wyzwania- rozpoczęcie budowy Sali sportowej w Głoskowie, rozbudowa bloku żywieniowego w zespole placówek szkolnych w Borowiu, Realizowany jest projekt kanalizacji sanitarnej dla pozostałych 16 naszych wsi , około 70 km. Zadanie to jeśli możliwości finansowe pozwolą, chcemy rozpocząć w przyszłym roku. Liczymy na duże zaangażowanie w tych inwestycjach środków unijnych.
      W tym miejscu chcę serdecznie podziękować za owocną współpracę radnym, sołtysom wsi, strażakom ochotnikom, kołom gospodyń wiejskim i zespołom ludowym Serdecznie dziękuję za dobrą współpracę pracownikom urzędu gminy, kierownikom jednostek podległych samorządowi, dyrektorom, kierownikom i prezesom zakładów pracy. Dziękuję także tym wszystkim osobom z poza terenu naszej gminy , którzy pomagali mi i wspierali w wysiłkach na rzecz pozyskiwania środków i tworzenia dobrego ciepłego klimatu dla gminy Borowie.
       Szanowni Państwo , drodzy mieszkańcy gminy Borowie Jestem niezmiernie rad, że jako Wójt, gminy o rolniczym charakterze, mogę uczestniczyć w tym święcie plonów. Przed chwilą od starostów dzisiejszych dożynek wspólnie z Panem Przewodniczącym otrzymaliśmy przepiękny bochen chleba, który jest symbolem dostatku, swoistym darem urodzajnej ziemi i potwierdzeniem pracowitości rolników z naszej gminy. Staropolski gest dzielenia się chlebem zawiera w sobie gro ponadczasowych wartości , braterstwa , przyjaźni i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Przyjmując ten dar zapewniamy, że będziemy dzielić go sprawiedliwie, aby chleba nigdy i nikomu nie zabrakło.
      Mottem mojego wystąpienia chcę uczynić słowa Jana Pawła II o wartości ludzkiej pracy: „Praca ma dopomagać człowiekowi, aby stawał się lepszym i bardziej odpowiedzialnym. Praca nasza ma olbrzymie znaczenie dla budowania wspólnego dobra” Szczęść Boże drodzy rolnicy dla waszej ciężkiej pracy.


      W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście Pani Stanisława Prządka, Pan Marian Piłka oraz Pan Grzegorz Woźniak.      Tradycyjnie Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Borowie oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Marzena Nowak podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi.      Ważnym punktem w programie dożynek były występy artystyczne lokalnych zespołów ludowych: „Iwowianek” z Iwowego, „Lalinianek” z Lalin, „Borowianek” z Brzuzy, Zespołu Ludowego z Chromina oraz Kapeli Ludowej „Bocianisko” i tegorocznych laureatów Konkursu Piosenki Religijnej w Garwolinie.      Dużym zainteresowaniem cieszył się przygotowany stół z tradycyjnymi potrawami regionalnymi zorganizowanym na dawnym wozie drabiniastym. Panie z zespołu ludowego „Lalinianki” które, przygotowały potrawy, również zachęcały zgromadzonych do poczęstunku. Stół wiejski cieszył się wielkim powodzeniem.      W przerwie między występami zostały wręczone puchary dla trzech największych producentów mleka z terenu gminy Borowie. Największym dostawcą mleka jest Pan Mirosław Baran z Nowej Brzuzy, drugie miejsce Pan Sławomir Wielgosz z Gozdu, a trzecie miejsce Pan Wiesław Szeląg z Iwowego. Statuetki wręczył V-ce Prezes OSM Garwolin Pan Stanisław Zawadka wraz z Wójtem Gminy Borowie.      Pan Mieczysław Janiec i Pan Andrzej Ostałowski z OSP Garwolin byli organizatorami pokazu zabytkowego sprzętu strażackiego, a na zakończenie uroczystości strażacy z OSP Leszczyny zaprezentowali zgromadzonej licznie publiczności praktyczne użycie zabytkowego sprzętu gaśniczego w akcji gaszenia pożaru.      Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była wieczorna zabawa taneczna zorganizowana przez OSP w Borowiu.

Podziękowania Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Borowie,