Dzień Dziecka z Ochotniczą Strażą Pożarna w Borowiu


       Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2011 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu zorganizowali pokazy sprzętu strażackiego dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Borowiu oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem.
      Strażacy zaprezentowali samochód ratowniczo-gaśniczy jak również sprzęt znajdujący się na jego wyposażeniu. Druhowie zaprezentowali pokaz użycia sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego przy wypadkach samochodowych oraz odbyła się prelekcja na temat udzielania pierwszej pomocy.
      Na pokazie sprzętu gaśniczego obecni byli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Pani Katarzyna Iwaniec oraz Wójt Gminy Borowie Pan Wiesław Gąska, który z okazji Dnia Dziecka przekazał przedszkolakom słodycze. Na zakończenie pokazu wszystkie dzieci miały możliwość przejechania się wozem strażackim.
      Strażacy z OSP w Borowiu od kilkunastu lat starają się wpłynąć na postawę dzieci ucząc ich podstawowego zachowania podczas wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jest to bowiem doskonała metoda prewencyjna.

Galeria zdjęć

Powrót