GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


      W dniu 12 października 2011 roku nauczyciele i pracownicy oświaty obchodzili swoje święto. W Gminnym Dniu Edukacji Narodowej udział wzięli: Posłowie na Sejm RP Pani Stanisława Prządka i Pan Grzegorz Woźniak, Starosta Garwoliński Pan Marek Chciałowski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska, Wójt Gminy Wiesław Gąska, Dyrektor GOK Pani Katarzyna Iwaniec, Kierownik Posterunku Policji w Borowie Pan Paweł Zboina, Sekretarz Gminy Pani Marta Serzysko, Skarbnik Gminy Pani Hanna Ośko, Kierownik Wydziału Oświaty Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Pan Jacek Walecki i Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu Pani Izabela Baran. Gminną uroczystość otworzył Wójt Gminy i powitał zaproszonych gości. Korzystając z obecności nowo wybranych Posłów Wójt Gminy w imieniu własnym i Przewodniczącej Rady oraz całego środowiska oświatowego pogratulował wyboru, społecznego uznania oraz życzył sukcesów w pracy parlamentarnej wybranym posłom Pani Stanisławie Prządka i Panu Grzegorzowi Woźniakowi.
      Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady przedstawił w krótkim zarysie dorobek pracy samorządowej w zakresie osiągnięć oświaty, a następnie złożył życzenia i podziękował za dotychczasową pracę.
      Następnie przedstawił swoją decyzję z dnia 12 października 2011r w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy.
      Ca całokształt pracy dydaktyczno wychowawczej, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły nagrody przyznano następującym nauczycielom:

 1. Zespół Szkół w Głoskowie:
 2. Zespół Oświatowy w Borowiu:
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli:

Nagrody Dyrektora otrzymali:
 1. Zespół Szkół w Głoskowie
  1. Nauczyciele:
   • Małgorzata Pałyska
   • Małgorzata Ostałowska Tracz
  2. Pracownicy kuchni, obsługi i administracji:
   • Genowefa Kowalska
   • Zofia Fiutak
   • Renata Gądek
   • Krzysztof Przybysz
 2. Zespół Oświatowy w Borowiu:
  1. Nauczyciele:
   • Ewa Wielgosz
   • Bożena Lipińska
   • Dorota Grzegrzółka
   • Jolanta Tomaszewska
  2. Pracownicy kuchni, obsługi i administracji:
   • Urszula Barcikowska
   • Lucyna Kołodziejek
   • Halina Nowak
   • Elżbieta Baran
   • Aneta Galas
   • Danuta Przybysz
   • Lidia Osiak
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
  1. Nauczyciele:
   • Grażyna Bożena Matysek
  2. Pracownicy obsługi:
   • Krystyna Barbara Świątek
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
  1. Nauczyciele:
   • Hanna Pałyska
  2. Pracownicy obsługi:
   • Jolanta Mućko
W dalszej części odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy i Dyrektorów szkół do której zaprosił Posłów i Starostę Garwolińskiego. Następnie głos zabrali Posłowie i Starosta Garwoliński składając życzenia i gratulacje.


Powrót