Gminny Dzień Edukacji Narodowej

       W dniu 12 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciel Biura Poselskiego Pani Stanisławy Prządka, przedstawiciel Biura Poselskiego Pana Grzegorza Woźniaka, Pan Marek Chciałowski Starosta Garwoliński, Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Pani Jadwiga Kwiatkowska Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty, Pan Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Pani Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, Pani Marzena Nowak Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Borowie, Pani Marta Serzysko Sekretarz Gminy Borowie, Pani Hanna Ośko Skarbnik Gminy Borowie, Pani Izabela Baran Kierownik Wydział Finansów i Budżetu, Pan Jacek Walecki Kierownik Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego, Pan Bogusław Lach p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz nauczyciele i pracownicy obsługi ze szkół podległych Gminie Borowie.

       Uroczystość otworzył Wójt Gminy, który powitał zaproszonych gości. Następnie skierował następujące słowa do nauczycieli i pracowników obsługi oraz zaproszonych gości:

Pani Dyrektor,
Panie Starosto,
Szanowni Pedagodzy,
Szanowni Państwo,

      Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty, obchodzonym w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773 roku. Spotykamy się w przede dniu tego święta, aby w sposób szczególny podziękować Państwu za trud i wysiłek jaki wkładacie każdego dnia w rozwój młodego pokolenia. Właśnie w taki dzień jak dzisiejszy uświadamiamy sobie jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży. Nikogo nie trzeba przekonywać jak wielką rolę w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywa postawa nauczyciela, jego wiedza i umiejętność jej przekazania uczniom, oddanie i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. To dzięki Państwa pracy kolejne pokolenia mieszkańców naszej gminy mogą pogłębiać wiedzę i kształtować postawy moralne i etyczne. Za te wysiłki, dzięki którym młodzi ludzie w przyszłości będą prawymi obywatelami chcę Wam serdecznie podziękować. Wiem, że jest to praca niełatwa, wymagająca szczególnych predyspozycji i poświęcenia, ale także wytrwałości i konsekwencji w swoich działaniach. Wiem także, że wiele z siebie dajecie, ale wiem także że możecie dać jeszcze więcej z siebie, a wszystko dla dobra naszej młodzieży. Dzisiejsza rzeczywistość i zmiany jakie zachodzą powodują, że wymagania w stosunku do zawodu nauczyciela stale rosną. Dlatego też ważne jest, aby nauczyciel ciągle doskonalił swój warsztat pracy, dokształcał się, aby ciągle pogłębiał swoją wiedzę. Samorząd gminy Borowie i ja, który sprawuję na co dzień obowiązki organu prowadzącego, dokładamy wszelkich starań aby ułatwić realizację stawianych przed Wami zadań. Priorytetem naszych działań jest stwarzanie jak najlepszych warunków do pracy a naszej młodzieży warunków do nauki , do kształtowania ich umysłów. Dobrze wiemy wszyscy, że wykształcona i dobrze wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności.

Szanowni Państwo,

      Chcę przypomnieć, iż na terenie naszej gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja a także przy każdej placówce samorządowe przedszkola, które powodują, że jesteśmy w stanie objąć 100% dzieci od trzeciego roku życia opieką przedszkolną. Taka sytuacja powoduje , że macie drodzy nauczyciele doskonałe warunki do przygotowania do dorosłego życia naszych mieszkańców. Od kilku lat systematycznie przybywa nam nowych obiektów oświatowych, wyremontowanych budynków i sal lekcyjnych a także placów zabaw i boisk sportowych. W szkołach i placówkach przedszkolnych realizowanych jest wiele projektów unijnych , które pomagają w realizacji stawianych Wam celów. Staje się to możliwe dzięki przeznaczaniu w budżecie gminy własnych i pozyskanych z różnych źródeł coraz to większych środków finansowych. Wykonane remonty i inwestycje w istotny sposób poprawiają warunki pracy i nauki ale także poprawiają wygląd i estetykę otoczenia. Świadczą one o właściwym podejściu władz gminy do oświaty.

Szanowni nauczyciele i pracownicy oświaty,

      doceniamy Waszą pracę i Wasze starania. Jestem pełen determinacji, aby w ślad za przeobrażeniami materialnymi w naszej samorządowej oświacie wzrosły też wyniki w nauce i osiągnięcia uczniów. Dlatego też wspólnie z radą gminy będę podejmował wysiłki do osiągnięcia zamierzonego celu.
W związku z Waszym świętem, Życzę Wam przede wszystkich zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Życzę wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów, optymizmu i wszelkiej radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wyrażam Wam wdzięczność i ogromny szacunek za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia.

Szanowni Państwo,

      Miło mi poinformować, iż 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi z Zespołu Oświatowego w Borowiu w dniu 10 października 2012 roku uczestniczyło w wojewódzkich uroczystościach Dnia Nauczyciela w Siedlcach, na których Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki i Pan Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyli odznaczenia państwowe nadane na mocy Postanowienia Prezydenta R.P.

  Odznaczenia otrzymali:
 1. Hanna Król – Srebrny Krzyż Zasługi
 2. Renata Krupa – Brązowy Krzyż Zasługi
  Medale za Długoletnią Służbę:
 1. Małgorzata Sałasińska - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 2. Ewa Wielgosz - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 3. Krystyna Wolańska- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 4. Elżbieta Baran - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 5. Teresa Kordaś - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 6. Tadeusz Tomaszewski Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
Osobom odznaczonym serdecznie gratuluję.

       Następnie Wójt Gminy poinformował o przyznaniu nagród Wójta Gminy dla następujących nauczycieli:

  Zespół Szkół w Głoskowie
 1. Małgorzata Pałyska,
 2. Sylwia Olszewska,
 3. Urszula Mikulska,
 4. Marek Zając.
  Zespół Oświatowy w Borowiu
 1. Renata Krupa,
 2. Ewa Wielgosz,
 3. Agnieszka Łoń,
 4. Bożena Lipińska,
 5. Dorota Grzegrzółka,
 6. Hanna Król,
 7. Małgorzata Sałasińska.
  Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
 1. Iwona Serzysko,
 2. Marzena Nowak,
 3. Hanna Pałyska,
 4. Elżbieta Bartosiewicz.
  Szkoła Podstawowa w Iwowem
 1. Katarzyna Kot,
 2. Bożena Gajowniczek,
 3. ks. Mariusz Danelczyk,

       Nagrody Wójta Gminy wręczali Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Wójt Gminy Borowie i Przewodnicząca Rady Gminy.

      W dalszej części nagrody wręczały dyrektorki poszczególnych szkół.
Nagrody otrzymali:

  Zespół Oświatowy w Borowiu
  Nauczyciele:
 1. Iwona Serzysko,
 2. Anna Borkowska,
 3. Marcin Mucha,
 4. Małgorzata Piętka.
  Pracownicy obsługi:
 1. Elżbieta Baran,
 2. Teresa Kordaś,
 3. Agnieszka Zając,
 4. Barbara Nowak,
 5. Tadeusz Tomaszewski.
  Zespół Szkół w Głoskowie
  Nauczyciele:
 1. Maryla Serzysko,
 2. Grażyna Drewnik.
  Pracownicy Obsługi:
 1. Genowefa Kowalska,
 2. Zofia Fiutak,
 3. Urszula Paziewska,
 4. Mirosława Zalewska.
  Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
  Nauczyciele:
 1. Iwona Wągrodzka,
 2. Mateusz Gąska
  Pracownicy obsługi:
 1. Jolanta Mućko
  Szkoła Podstawowa w Iwowem
  Nauczyciele:
 1. Marzena Kopańska
  Pracownicy obsługi:
 1. Krystyna Świątek

      Następnie w imieniu nagrodzonych głos zabrała Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu, która podziękowała władzom samorządowym za przyznane nagrody, a także za słowa uznania i życzenia.

       W dalszej części głos zabrała Joanna Kaniuk, która złożyła nauczycielom i pracownikom obsługi życzenia z okazji ich święta. Także podziękowała władzom samorządowym za ogromny wkład pracy w rozwój bazy oświatowej na terenie Gminy Borowie.

       Życzenia skierowali również w imieniu Posłanki na Sejm RP Stanisławy Prządka jej asystent Karol Osiak , a także w imieniu Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka asystentka Justyna Dybcio.Powrót