„... aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet”


       8 marca 2011 roku Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska do Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu zaprosił ponad 120 Pań ze wszystkich sołectw gminy, by z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Święta Kobiet złożyć im gorące życzenia. Wójt Wiesław Gąska życzył Paniom zdrowia, radości , pogody ducha , wszelkiego dobra od drugiego człowieka oraz szczęścia, a także by takie dni jak dzisiejszy był każdym dniem ich życia.
      Gminną uroczystość swoim występem uświetniła młodzież gimnazjalna z Zespołu Oświatowego w Borowiu oraz występ nowopowstałego zespołu ludowego „ Pod Żurawiem”, którego kierownikiem jest Pani Teresa Zboina z Filipówki. W repertuarze znalazły się znane i lubiane utwory ludowe oraz anegdoty o "mężczyznach i kobietach".

Galeria zdjęć z uroczystości

      Międzynarodowy Dzień Kobiet od ponad stu lat świętowany w dniu 8 marca na stałe wpisał się do kalendarza dni szczególnych. W Polsce idea tego święta ma tyle samo zwolenników co i przeciwników, wśród przeciwników są także kobiety.
      Niełatwo jest jednoznacznie ustalić genealogię tego święta, bo źródła podają różne okoliczności. Pierwsza nawiązuje do daty 20 lutego 1829 roku gdy kobiety amerykańskie masowo wyszły na ulice, domagając się praw wyborczych. Druga sięga roku 1857, gdy w Nowym Jorku strajkujące w fabryce tekstyliów kobiety postulowały skrócenie czasu pracy i zrównanie praw i zarobków z prawami i zarobkami mężczyzn. Inna wersja odwołuje się do 8 marca 1908 roku, kiedy w strajku fabryki tekstyliów w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic żądało polepszenia warunków pracy i prawa wyborczego. Podczas strajku w zamkniętej przez właściciela dla uniknięcia skandalu fabryce wybuchł pożar, w którym zginęło 129 strajkujących kobiet.
      Idee feministyczne powstawały w różnych wiekach i kulturach, a ślady indywidualnej lub zbiorowej dążności kobiet do obrony swych praw znaleźć można niemal w każdej epoce. Niezaprzeczalnie jednak geneza Dnia Kobiet wywodzi się z ruchów feministycznych i robotniczych na przełomie dwudziestego wieku w Ameryce Północnej i Europie, święto zatwierdzono uchwałą II Międzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w dniach 26-28 sierpnia 1910 roku, a za jej inicjatorkę uznaje się niemiecką socjalistkę Klarę Zetkin.
      W Europie po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 19 marca 1911roku, między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Danii jako dzień zebrań, manifestacji i demonstracji, nierzadko kończących się interwencją policji. W konsekwencji w wielu krajach nastąpiła profilaktyczna fala zakazów świętowania tego dnia.
      Wbrew zakazowi rosyjskiej policji 8 marca 1913 roku, a następnie 8 marca 1917 roku nastąpiły masowe strajki i demonstracje kobiet w S. Petersburgu i zostały krwawo stłumione. Te ostatnie stały się początkiem rozruchów, na skutek których abdykował car Mikołaj II. Dla ich upamiętnienia w 1922 roku datę Międzynarodowego Dnia Kobiet przesunięto i ustanowiono na dzień 8 marca, należy jednak pamiętać, że kolebką Dnia Kobiet jest Ameryka, a nie sowiecka Rosja.
      W Polsce przez wiele lat Święto Kobiet obchodzono bardzo hucznie. Dla podkreślenia roli kobiet w życiu społeczno – politycznym od czasu do czasu można było zauważyć je na wysokich urzędach. W latach dziewięćdziesiątych coraz rzadziej mówiono o tym święcie aż pierwsza kobieta Premier rządu polskiego Hanna Suchocka publicznie odcięła się od świętowania z tej okazji. Historia pokazuje, że brak obecności polskich kobiet jest tematem wprowadzania środków zaradczych powodujących zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym. Stąd też ustanowiony w chwili obecnej przez parlamentarzystów parytet wyborczy który nakazuje udział określonej liczbie kobiet w życiu politycznym.
      W gminie Borowie kobiety aktywnie uczestniczą w życiu publicznym. Stąd też 6 pań sprawuje funkcję radnych. Przewodniczącą Rady Gminy jest również kobieta. Funkcję Sekretarza i Skarbnika Gminy sprawują kobiety. Cztery szkoły zarządzane są przez panie i aż 10 kobiet sprawuje funkcje sołtysów wsi. Powrót