Budowa drogi oraz chodnika na ul. Kościelnej w Borowiu