Budowa drogi oraz chodnika na ul. Popławskiego w Borowiu