Budowa drogi oraz chodnika na ul. Szkolnej w Borowiu