Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą.