Publiczne Przedszkole w Brzuskowoli

   - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki

   - Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia z języka angielskiego

   - Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne

   - Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne

   - Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne

   - Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne
Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne
Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne
Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne

   - Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe

   - Zajęcia z pedagogiem realizacja programu adaptacyjnego "Pierwszy krok"

Zajęcia z pedagogiem realizacja programu adaptacyjnego Zajęcia z pedagogiem realizacja programu adaptacyjnego Zajęcia z pedagogiem realizacja programu adaptacyjnego
Zajęcia z pedagogiem realizacja programu adaptacyjnego

   - Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców Warsztaty dla rodziców Warsztaty dla rodziców Warsztaty dla rodziców Warsztaty dla rodziców

   - Zajęcia dot. bezpieczeństwa

Zajęcia dot. bezpieczeństwa Zajęcia dot. bezpieczeństwa Zajęcia dot. bezpieczeństwa


Powrót