W związku z katastrofalnym stanem mostu na rzece Rydnia w Goździe Wójt Gminy po dokonanym w dniu 25 lipca 2009 przeglądzie jego stanu podjął decyzję o niezwłocznym remoncie. Środki na ten cel zostały przeznaczone z rezerwy budżetowej.