Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Borowiu (kontynuacja zadania z 2014 roku).