Przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.