Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głoskowie.