Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwowem - stan budynku przed remontem.