Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. 25 685-90-70
fax 25 685-90-72


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 marca 2015 roku. Komisja inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład osobowy:

1.

 

Marzena Nowak

 

- Przewodnicząca

2.

Marta Serzysko

- Z-ca Przewodniczącego

3.

Krzysztof Wągrodzki

- Sekretarz

4.

ks. Dariusz Parafiniuk

- Członek

5.

Edward Dąbrowski

- Członek

6.

Marianna Włodarczyk

- Członek

7.

Łukasz Rosłaniec

- Członek

8.

9.

Hanna Król

Małgorzata Sałasińska

- Członek

- Członek

10.

11.

Katarzyna Kot

Jarosław Barej

- Członek

- Członek

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są specjaliści z zakresu terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Borowiu, Służby Zdrowia i Kościoła.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

Akty prawne

Uchwały Rady Gminy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy:

 

·         Zarządzenie Nr 45 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu.

·         Zarządzenie Nr 11 / 2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 02 marca 2015 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu

·         Zarządzenie Nr 39 / 2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu.

·         Zarządzenie Nr 50 / 2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 04 lipca 2011 roku
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 35 / 2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 maja 2010 roku
w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 34 / 2010 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 maja 2010 roku
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 61 / 2009 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 41 / 2009 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 lipca 2009 roku
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 63 / 2008 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 53 / 2008 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 lipca 2008 roku
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 31A / 2008 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         Zarządzenie Nr 7 / 2007 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.