Gminny Ośrodek Kultury


dyrektor mgr Katarzyna Iwaniec

tel. (25)685-90-12, 512-550-281
ul. Garwolińska 19
08-412 Borowie
woj. mazowieckie
www.gokborowie.pl/

Gminny Ośrodek Kultury dysponuje salą widowiskową na 150 miejsc, świetlicą i biblioteką.

Główne formy działalności ośrodka:
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
- Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach gminnych
- Organizowanie imprez okolicznościowych i folklorystycznych
- Organizowanie gminnych turniejów sportowych /piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej i koszykowej/
- Wspieranie szkół w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
- Współpraca z zespołami ludowymi
- Wspieranie działalności twórców ludowych

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią.

Stan księgozbioru 13 865 woluminów w tym:
- literatura piękna dla dorosłych 3 926 woluminów
- dla dzieci i młodzieży 6 392 woluminy
- literatura niebelerystyczna 3 547 woluminów
- literatura specjalna 6 woluminów

Liczba czytelników 649 osób.
Biblioteka organizuje różne formy popularyzacji czytelnictwa:
- wystawy z okazji rocznic pisarzy
- nowości biblioteczne
- lekcje biblioteczne
- spotkania z pisarzami
- konkursy czytelnicze
- konkursy recytatorskie