Realizacja Projektu Systemowego "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych" w 2009 rokuGaleria ze zdjęć wykonanych podczas szkoleń i warsztatów realizowanego Projektu.

04.11.2009 „Aktywizacja zawodowa – Kim jestem, do czego dążę.”
Zajęcia z doradcą zawodowym Panią Elżbietą Gora.


05.11.2009 „Podstawowe umiejętności społeczne – Trening umiejętności społecznych.”
Zajęcia z psychologiem Panią Izabelą Olejarską-Zawada.


13.11.2009 „Samoobrona i techniki interwencyjne.”
Zajęcia z Panem Tomaszem Kuliga.
19.11.2009 „Wybrane problemy psychofizyczne osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych w różnym wieku.”
Zajęcia z Panią Małgorzatą Wojtasik.
20.11.2009 „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Karna, cywilna i zawodowa odpowiedzialność osób ratujących życie innych.”
Zajęcia prowadzone przez Panią Danutę Tomaszewską.


24.11.2009 „Postepowanie pielęgnacyjne z chorymi o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionych.”
Zajęcia prowadzone przez Panią Joannę Kępka.27.11.2009 „Funkcje opiekuńczo-pielęgnacyjne, psychologiczno-duchowe, edukacyjno-wychowawcze. Warsztaty gier i zabaw dla dzieci.”
Zajęcia prowadzone przez Panią Bożenę Wasilewską.
03.12.2009„Obsługa edytora tekstów – WORD. Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL.” Zajecia prowadzone przez Panów Zbigniewa Rusa i Pawła Rusa.
04.12.2009 Badania w zakresie medycyny pracy
09.12.2009 Uroczyste zakończenie cyklu szkoleń oraz wręczenie zaświadczeń