Obchody 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwowem


      W dniu 26 lipca 2009 roku na terenie obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem odbyła się uroczystość związana z 80-tą rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwowem. Porządek uroczystości obejmował:


Na uroczystościach obecni byli:

      Uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w intencji strażaków przez proboszcza Parafii Latowicz ks. Kanonika Wojciecha Zduna. Po mszy nastąpiło wręczenie odznaczenia:

Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Medalem Złotym „Za zasługi dla pożarnictwa” następujący druhowie:

 1. Jan Kaliński
 2. Jan Szeląg
 3. Stanisław Piotrowski
 4. Edward Sabak
 5. Wacław Krzewski
 6. Andrzej Świątek
 7. Tadeusz Sabak
 8. Ryszard Świątek
 9. Stefan Jaroń
Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Medalem Srebrnym „Za zasługi dla pożarnictwa” następujący druhowie:
 1. Krzysztof Sekuła
 2. Jerzy Kluska
 3. Stanisław Saganowski
Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Medalem Brązowym „Za zasługi dla pożarnictwa” następujący druhowie:
 1. Jacek Boruciński
 2. Sławomir Kendzierski
 3. Zygmunt Zwierz

      Następnie głos zabierali zaproszeni goście: Pani Stanisława Prządka, Pan Jan Antoni Tarczyński, Pan Marek Chciałowski, Pan Jarosław Latuszek, Pan Stefan Gora oraz Pan Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, który powiedział:
„Dzisiejsza uroczystość ma wymiar szczególny, świętujemy bowiem 80-lecie powołania do życia OSP w Iwowem. Świętujemy rocznicę działalności stowarzyszenia, które stawiało sobie od początku istnienia za cel, niesienie bezinteresownej pomocy człowiekowi, będącemu w potrzebie. Rozpoczęta przed 80-cioma laty działalność jednostki OSP służyła i nadal służy nie tylko mieszkańcom Iwowego ale i sąsiednim miejscowościom. Wstępowali w jej szeregi ochotnicy, którzy jak mówił ówczesny statut byli nieposzlakowanego charakteru. Byli też od początku honorowi członkowie wspierający na różny sposób, a głównie finansowy jej działalność.
      Wymogi i ich praktyczne stosowanie w działalności sprawiały, że Ochotnicza Straż Pożarna w Iwowem była zawsze bardzo prężną organizacją, zaangażowaną w niesienie pomocy nie tylko w sytuacji klęski pożaru ale też powodzi, huraganu a teraz coraz częściej niesienie pomocy ofiarom wypadków samochodowych. Przez 80 lat zmieniały się czasy, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, przychodziły nowe pokolenia - ale działalność OSP trwa nieprzerwanie, oczywiście nieraz z określonymi problemami. Sama jednak istota, cechy i charakter działalności OSP przetrwały i są dzisiaj rozwijane tak jak niegdyś w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym, Parafią w Latowiczu, miejscową szkołą, jednostką policji, i oczywiście pod fachowym nadzorem i przy pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.
      Dlatego też dzisiaj świętując tak piękny jubileusz 80-lecia, składam w imieniu radnych gminy, Pani Przewodniczącej Rady Gminy oraz własnym słowa podziękowania dla wszystkich druhów, którzy współtworzyli i przyczyniali się przez całe dziesięciolecia do rozwoju tej jednostki. Dziękuję wszystkim którzy pomagali i nadal pomagają OSP. Dziękuję druhom, którzy dbają o dobry wizerunek jednostki w społeczności lokalnej, na terenie gminy i powiatu. Niech ta uroczystość będzie okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań, ale także do wyznaczenia sobie nowych zadań i obowiązków, które niesie ze sobą codzienność. Gratuluję druhom odznaczeń i wyróżnień które w dniu dzisiejszym zostały wręczone. Niech będą one bodźcem do dalszego społecznego zaangażowania w sprawy ochotniczej straży. Szczęść Boże na dalsze lata WASZEJ działalności.
      Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów OSP."

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg
photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg photo32_small.jpg
photo33_small.jpg photo34_small.jpg photo35_small.jpg photo36_small.jpg
photo37_small.jpg photo38_small.jpg photo39_small.jpg photo40_small.jpg
photo41_small.jpg photo42_small.jpg photo43_small.jpg photo44_small.jpg
photo45_small.jpg photo46_small.jpg photo47_small.jpg photo48_small.jpg
photo49_small.jpg photo50_small.jpg photo51_small.jpg photo52_small.jpg
photo53_small.jpg photo54_small.jpg photo55_small.jpg photo56_small.jpg
photo57_small.jpg photo58_small.jpg photo59_small.jpg photo60_small.jpg
photo61_small.jpg photo62_small.jpg photo63_small.jpg photo64_small.jpg
photo65_small.jpg photo66_small.jpg photo67_small.jpg photo68_small.jpg
photo69_small.jpg photo70_small.jpg photo71_small.jpg photo72_small.jpg
photo73_small.jpg photo74_small.jpg photo75_small.jpg photo76_small.jpg
photo77_small.jpg photo78_small.jpg photo79_small.jpg photo80_small.jpg
photo81_small.jpg photo82_small.jpg photo83_small.jpg photo84_small.jpg
photo85_small.jpg photo86_small.jpg photo87_small.jpg photo88_small.jpg
photo89_small.jpg photo90_small.jpg

Powrót