Uroczystość otwarcia kręgielni w Borowiu

      W dniu 8 kwietnia 2010 roku miała miejsce uroczystość otwarcia kręgielni w Hali Sportowej w Borowiu. Kręgielnia czterotorowa, w pełni zautomatyzowana jest pierwszą tego typu inwestycją w powiecie garwolińskim.
      Otwierając uroczystość Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska powitał przybyłych gości w osobach: Starostę Powiatu Garwolińskiego Pana Grzegorza Woźniaka, V-ce Starostę Powiatu Garwolińskiego Pana Marka Chciałowskiego, Proboszcza Parafii Borowie ks. kan. Stanisława Staręgę, Wikariusza Parafii Borowie ks. Leona Bobrowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Panią Albinę Łubian, Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Panią Mirosławę Miszkurka, Burmistrza Miasta Garwolin Pana Tadeusza Mikulskiego, Burmistrza Miasta Łaskarzew Pana Waldemara Larkiewicza, Wójta Gminy Miastków Kościelny Panią Jadwigę Wojda, Wójta Gminy Trojanów Pana Krzysztofa Tomaszka, Wójta Gminy Latowicz Pana Bogdana Świątek-Górskiego, Wójta Gminy Górzno Pana Waldemara Sabaka, Komisarza Rządowego - Wójta Gminy Parysów Pana Mirosława Łukowskiego, Wójta Gminy Sobolew Pana Andrzeja Koszutskiego, Wójta Gminy Łaskarzew Pana Mariana Koryckiego, Kierownika Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie Panią Marię Stefanowską, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Pana Marka Jończaka, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie Pana Dariusza Sadkowskiego, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie ppłk Mirosława Łyżwę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie Pana Janusza Krawczyka, Powiatowego Komendanta Policji w Garwolinie Pana Marka Świszcza, V-ce Prezesa Banku Spółdzielczego w Garwolinie Panią Alicję Kęckiewicz, Kierownika Oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu Panią Lucynę Zając, Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Borowiu Pana Ryszarda Zawadkę, Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Garwolinie Pana Stefana Gorę, Radnych Rady Gminy Borowie na czele z Przewodniczącym Panem Albertem Baranem, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek funkcjonujących na terenie gminy Borowie, przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Borowie, a także współpracujących z gminą Borowie, zespoły ludowe oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.

      Następnie Wójt Gminy Borowie skierował następujące słowa do przybyłych na uroczystość:
      Za chwilę dokonamy uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego obiektu jaką jest kręgielnia.
      Za nim to się dokona przypomnę kilka wydarzeń, które doprowadziły do tej uroczystości, a mianowicie, w latach 2006/2007 za kwotę ponad 3 mln zł i wsparciu 1 mln zł przez Fundusz Kultury Fizycznej którym dysponuje Marszałek Woj. Mazowieckiego, Gmina Borowie wybudowała Halę Sportową w której się znajdujemy, przeznaczając część kubatury na czterotorową kręgielnię. Cierpliwie czekając na pozyskanie środków z funduszy unijnych, 27 marca 2009 roku samorząd składa stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o sfinansowanie wyposażenia kręgielni z działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
      Złożony wniosek po pozytywnej ocenie został zakwalifikowany do dofinansowania kwotą 405 tys. zł, a podpisanie umowy z Marszałkiem nastąpiło 26.10.2009 roku. Przetarg rozstrzygnięto 11.12.2009 roku a podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 31.12.2009 roku. Koszt inwestycji wyniósł 652 700 zł. Odbiór techniczny nastąpił 09.03.2010 roku. Wykonawcą kręgielni jest firma Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX właściciel Grzegorz Zieliński z/s w Bolesławcu.
      Odnowa i rozwój wsi – to działanie które ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, oraz promowanie obszarów wiejskich. Podmioty uprawnione mogą otrzymać pomoc finansową z tytułu prowadzenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu i wyposażenia obiektów pełniących funkcje sportowe, rekreacyjne i społeczno – kulturalne a pomoc może wynieść do 500 000 zł.
      Szanowni Państwo,
      dzięki dobrej współpracy organu stanowiącego jakim jest Rada Gminy Borowie i organu wykonawczego jakim jest Wójt Gminy, w gminie Borowie udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe i zrealizować kolejną inwestycję. Wszystkie podejmowane przez samorząd gminy Borowie działania, są z myślą o naszych mieszkańcach a przede wszystkim o młodzieży aby poczuli, że na wsi można godnie żyć i realizować swoje życiowe marzenia. Dlatego też tak duży nacisk stawiamy na inwestycje służące młodemu pokoleniu - z myślą o nich prowadzimy rozbudowy i kapitalne remonty szkół, nowoczesne stołówki i zaplecza edukacyjne, z myślą o nich ten obiekt w którym się znajdujemy, sala sportowa przy Zespole Szkół w Głoskowie a być może niebawem boisko wielofunkcyjne przy Zespole Oświatowym w Borowiu, i w tym roku nie udało się ale miejmy nadzieję że w 2011 roku boisko ORLIK. Dla naszych mieszkańców działają 2 przedszkola a od września 4 przedszkola czyli przy wszystkich placówkach oświatowych. Z tą myślą kilkadziesiąt metrów stąd realizuje się nowa inwestycja w postaci nowoczesnego przedszkola z dobudową 5 pracowni na piętrze budynku, której wykonawcą jest firma REMBUD. Pozyskane środki unijne na drogi , na służbę zdrowia i na tę inwestycję która jest sprawcą dzisiejszej uroczystości pokazują, że samorząd podejmuje działania i właściwie wykorzystuje możliwości i potencjał, a przede wszystkim stara się nie zawieść pokładanych nadziei przez naszych mieszkańców.
      Serdecznie dziękuję przy tej okazji radnym gminy z jej przewodniczącym Panem Albertem Baranem na czele, Pani Skarbnik Hannie Ośko, Pani Sekretarz Marcie Serzysko i zarazem radnej Rady Powiatu, pracownikom Urzędu Gminy i Panu inspektorowi Arturowi Zielińskiemu za ten wielki wkład pracy, a owoc tej pracy widzimy dzisiaj wszyscy. Jest to nasz wspólny sukces. Dziękuję wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości na codzienną współpracę, bardzo miło mi Państwa gościć.
      Jeszcze raz dziękując Państwu zapraszam do współpracy z samorządem Gminy Borowie a mam na myśli przyszłą współpracę w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Jest to dziedzina współpracy warta przemyślenia i uzgodnienia inwestycji, która mogłaby realizowana być przy wsparciu inwestorów prywatnych.
      Serdecznie dziękuję za uwagę.


      Przecięcia wstęgi dokonali Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Grzegorz Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Borowie Pan Albert Baran, Pani Krystyna Belkiewicz Sołtys wsi Borowie oraz Wójt Gminy Borowie Pan Wiesław Gąska.
      Poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. kan. Stanisław Starga Proboszcz Parafii Borowie.
      Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Grzegorz Woźniak, Burmistrz Miasta Łaskarzew Pan Waldemar Larkiewicz oraz przedstawicielka Biura Poselskiego Pani Stanisławy Prządka, która odczytała list skierowany do Wójta i samorządu gminy Borowie.
      Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość poznania obiektu, oddając rzuty na torach kręgielni

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg