PUBLICZNE GIMNAZJUM W BOROWIU
WE WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY
W SIEDLCACH

ogłaszają nabór do:
TECHNIKUM ROLNICZEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH na podbudowie szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum

Nauka trwa 15 miesięcy (3 semestry) i odbywa się systemem zaocznym (sobota, niedziela co 2 tygodnie)

Nauka rozpoczyna się 1 września 2007r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie wraz z wpisowym 60zł
- świadectwo ukończenia szkoły
- trzy zdjęcia

Nauka w szkole uprawnia do odroczenia służby wojskowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Borowiu
ul. A. Sasimowskiego 3
tel. (025) 6859091

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA