Ogłoszenie dot. utylizacji azbestu w Gminie Borowie w 2012 roku.

      Urząd Gminy w Borowiu informuje wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wnioski w wyznaczonym terminie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie, iż w dniu 11 października 2012 r. Gmina Borowie podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji na dofinansowanie realizacji w/w zadania. Ponadto informuję, że po podpisaniu umowy na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 39.462,00 zł.”, Gmina Borowie powiadomiła telefonicznie firmę - PHUP „EURO-GAZ” Sp.J Zgórsko, ul. Leśna 48, 26 – 052 Nowiny, która wygrała przetarg na realizację powyższego zadania a także przekazano wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników, którzy w danym roku zamierzają usunąć azbest wraz z informacją o powierzchni /ilości/ oraz o stanie wyrobów zawierających azbest na obiekcie objętym dofinansowaniem.
Strony uzgodniły, że firma nawiąże telefoniczny kontakt z osobami przewidzianymi do realizacji zadania.