Informacja o zmianie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

      Urząd Gminy Borowie informuje, iż od dnia 24 stycznia 2013 roku ulegaja zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na następujące:

  1. Woda - 2,10 zł./m3 netto (woda z ujęcia w Kamionce).
  2. Woda - 2,70 zł./m3 netto (woda z ujęcia Stoczek Łukowski).
  3. Ścieki - 3,50 zł./m3 netto
  4. Ścieki - 2,70 zł./m3 netto (dla gospodarstw z własnymi pompowniami przydomowymi).
  5. Opłata abonamentowa - 1,50 zł./m - c netto.