Wyniki konkursu pod hasłem
Gmina Borowie - wczoraj i dziś

Szanowni Państwo,
publikujemy pracę, którą Przewodnicząca Rady Gminy, Wójt Gminy i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu nagrodzili w ogłoszonym konkursie pod hasłem „Gmina Borowie – wczoraj i dziś”. Konkurs ogłoszono w związku z obchodami 25-lecia powstania samorządu terytorialnego w Polsce. Nagrodą był aparat fotograficzny o wartości 1 000zł.


Nagrodzona praca konkursowa.